👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria

Skapad 2018-05-22 08:30 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Språkhistoria; språkens indelning i olika språkfamiljer i världen och svensk språkhistoria, från runskrift till nusvenska. De olika språkperioderna behandlas, liksom influenser av andra språk.

Innehåll

Så här ska vi arbeta:

Arbetsområdet inleds med en föreläsning om språkfamiljer, nordiska språk och minoritetsspråk. Det följs  upp av individuellt arbete med instuderingsfrågor.

Nästa föreläsningsserie i två delar behandlar svenska språkets historiska perioder, influenser av andra språk, samt texter som visar hur språket förändrats över tid. Vi diskuterar texter, verk och andra skriftliga lämningar från olika perioder.

Den avslutande föreläsningen behandlar begrepp som arvord, lånord och nyord. Därefter jobbar vi individuellt med instuderingsfrågor. Arbetsområdet examineras i ett prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
  Sv  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Språkhistoria

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Svenska språket & närliggande språk
Språkfamiljer, språkförändring, språkhistoriska perioder med deras karaktär och avtryck.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för svenska språkets ursprung, historia och särdrag. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några företeelser. Du kan jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader samt influenser.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag. Du kan jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader samt influenser
Du kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag. Du kan jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader samt influenser.