👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Una ciudad hispanohablante

Skapad 2018-05-22 10:26 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Muntlig presentation om en stad

Innehåll

Trabajo sobre una ciudad

Syfte:

·       Du ska träna din förmåga att förstå talat språk och att kunna formulera dig i tal. Du ska även träna språklig säkerhet och att använda dig av olika strategier för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

 (ur Syfte i LGR-11)

Genomförande:

Du kommer på lektionstid få i uppdrag att arbeta med en spansktalande stad. Du ska med hjälp av en PP muntligt berätta om staden för klassen. Du kan använda texterna i häftet om staden som bas och din kunskapsutveckling kommer att följas upp genom en muntlig redovisning tisd/onsd v 22

Konkretisering av mål:

Du berättar tydligt och väl förberett för klassen om din stad med hjälp at stödord.

Du strukturerar upp texten i korta stycken med mellanrubriker.

Du visar att du förstår det du säger genom att använda egna formuleringar.

 

 

Matriser

M2
Una ciudad hispanohablante

Rubrik 1

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Tala
Du kan muntligt berätta något om saker du väl känner till.
Du har ett gott uttal. Du använder dig av ord och fraser du lärt dig för att berätta eller beskriva något.
Du har ett tydligt och klart uttal och gör dig förstådd. Du använder dig av ord och fraser du lärt dig för att bilda grammatiskt korrekta meningar