👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idh åk 2 vt-18

Skapad 2018-05-22 10:54 i Nyhemsskolan Halmstad
LPP Nyhemsskolan, Halmstad Vt-15
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Pedagogiska planering med syften och mål för åk 2 nedbrutna ur läroplanen Lgr11

Innehåll

Analys

Ge eleverna möjlighet att finna glädje i att röra
sig allsidigt både individuellt och i grupp.

Syfte/mål

Eleverna ska utveckla sin förmåga att:

- Röra sig allsidigt i olika sammanhang
- Genomföra utevistelse och friluftsliv efter olika fysiska förhållande och miljöer

Central innehåll

Eleverna kommer att öva:

- De sammansatta grundformerna i kombination redskap
- Eleverna kommer att utföra enklare danser till musik
- Olika lekar både med och utan boll många med sammarbete som tema

- Lekar och rörelse i olika fysiska miljöer

Konkretisering av mål

- Eleverna kommer att få delta i olika övningar med och utan redskap där grundformerna tränas.
- Olika bollekar/bollsporter.

- Öva på att åka skridsko, balans framåt, bakåt
- Eleverna kommer att få delta i danslekar och göra egna danser i grupper.
- Göra lekar och annan fysisk aktivitet ute.

Bedömning

Bedömningen sker konternuerligt av läraren.

Genomförande

Under våren kommer det att vara ett varierat utbud av lekar med boll och samarbetsövningar.
Åka skridskor.
Vi kommer att använda de olika redskapen bom, plint, bock, räck m.m. och göra övningar som är kopplade till dessa.
Hinnerbanor och styrkeövningar kommer att varvas in.

Fysiska övningar till musik, träningsdans

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3