👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering av Micro:bit

Skapad 2018-05-22 11:34 i Sandlyckeskolan Båstad
Programmering åk 4-6
Grundskola 4 – 6 Teknik Matematik
Vi skall lära oss att programmera ett mikrokontrollkort utan ett eget operativsystem. Dator/ iPad kommer att användas för programmeringen och utförs med hjälp av block/text. Kortet är bl.a. utrustat med LED-display, termometer, ljussensor, kompass mm. Micro:bit går att styra och kan samverka med andra elektroniska komponenter och det är faktiskt upp till dig och din fantasi vad den kan få för användning. Tidsperiod: vecka 16-19

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

 

Konkretisering av mål – detta visar du genom att:

- lyssna aktivt under genomgångarna med vår IKT-pedagog
- enskilt testa och prova programmet och anta utmaningar 

 

 Centralt innehåll:

Tekniska lösningar Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

Tekniska lösningar Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

 

Undervisning - så här gör vi:

Vi provar på hur det är att arbeta med block-programmering med hjälp av dator/Ipad för att programmera en Micro:bit. Block-programmering är en enklare variant av kodning där det finns färdiga block som betyder olika saker.

Du kommer inledningsvis att få arbeta med uppgifter, där du ska få en mikro:bit att utföra olika saker.

Det kommer att finnas möjlighet att avancera, anta utmaningar och att vara kreativ när du löser problem.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att:

  • beskriva och förklara hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  • genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
  • under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Matriser

Ma Tk
Programmering av Micro:bit

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
FÖLJA EN INSTRUKTION/LÖSA PROBLEM
Arbeta med programmering utifrån en given instruktion, samt lösa problem/utföra uppdrag.
Träna vidare
Arbetar med att följa en instruktion utifrån ett givet uppdrag. Förstår problemet och väljer metod som bara delvis fungerar. Genomför och kan förklara sitt arbete på ett godtagbart sätt.
Du kan följa en given instruktion men har också egna förslag om arbetets utformning och genomförande. Förstår problemet, väljer lämplig metod och löser problemet. Genomför och slutför uppdraget på ett korrekt sätt.
Du kan följa en given instruktion men har också egna förslag om arbetets utformning och genomförande. Löser problem på ett funktionellt sätt. Genomför och slutför sin planering självständigt och utvärderar sitt resultat och sin egen arbetsinsats.
Se samband och processer
....i tekniska konstruktioner.
Träna vidare
Kan förstå och förklara funktionen i en enkel konstruktion. Försöker ge exempel på konkreta förändringar i programmeringen.
Förklarar funktionen i en konstruktion. Ser samband och processer i en konstruktion. Kan göra förbättringar i programmeringen.
Förklarar funktioner för de övriga i gruppen. Använder tidigare kunskaper för att tolka en ny situation. Har koll på hur uppdragen skall utföras och driver programmeringen framåt.