Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Letters and dream schools!

Skapad 2018-05-22 13:05 i Herrestadsskolan 4-6 Uddevalla
Ett kortare område där eleverna får träna på att samarbeta. De får göra muntliga presentationer. Området behandlar även skrivande i form av brev. Vi tränar på hälsningsfraser och avslut.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Hur skulle din drömskola se ut och vara? Vi tränar på att arbeta i grupp och samlar på oss massor av nya ord. Hur kan man skriva ett vanligt traditionellt brev? I det här området övar vi på muntliga och skriftliga framställningar.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att göra en gruppuppgift som går ut på att skapa en drömskola. Eleverna ska skapa en presentation i google med bilder och text samt göra en muntlig redovisning.

Vi kommer att träna på att skriva brev med hjälp av stödmallar och lärandematris. Vi fördjupar oss i hälsningsfraser och avslut samt hur ett brev är uppbyggt. Vi tränar på att prata om oss själva i grupp och enskilt på screencastify.

Såhär ska vi arbeta

Gemensamma genomgångar

gruppuppgifter

enskild skrivuppgift

enskild muntlig uppgift

Såhär blir du bedömd

Delaktighet och engagemang på lektioner och genomgångar.

Delaktighet och engagemang i gruppuppgift och muntlig presentation.

Förmåga att följa stödmall och lärandematris i enskild skriftlig uppgift.

Muntlig uppgift där du presenterar dig själv efter en mall och läser in på screencastify.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska år 4-6

Förstå talat språk

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Förstå texter

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Uttrycka sig muntligt

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
Formulera sig
Muntlig redovisning i grupp
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Kommunicera
Muntlig presentation i screencastify
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Uttrycka sig skriftligt

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
Formulera sig
Skriva brev utefter stödmall och lärandematris
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Företeelser i områden där engelska används

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: