Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4, vt 2018

Skapad 2018-05-22 14:56 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 4 Engelska
Vi arbetar under vårterminen vidare med texter ur bl.a. Magic4.

Vi arbetar också med olika arbetsområden t.ex.med kläder, mat, hobbyer och djur.

Vi arbetar med muntliga övningar och enklare skrivande.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Syfte)

Vad ska vi göra? (Centralt innehåll årskurs 4-6)

Kommunikationens innehåll

Lyssna och läsa - reception

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion

Så här kommer vi att arbeta

Magic4

 • Arbete med grammatik i anslutning till texterna;  är, har 

Animals

 • Parvis skriva en berättelse om ett djur (i ett delat google-dokument).
 • Leta passande bilder och lägga dem i en google- presentation.
 • Läsa in texten/filma med hjälp av screencastify.

Arbetsområden; kläder, mat, djur, räkneord, frågeord  m.fl.

 • Samlar ord och tränar på olika sätt.
 • Muntliga övningar.
 • Skrivuppgifter t.ex. använda frågeord och parvis skriva en intervju samt läsa upp den för gruppen.

Arbetsområdets mål och kunskapskrav

Du ska kunna

 • visa att du lärt dig fler glosor samt att du kan läsa och översätta texter du övat på.
 • muntligt och skriftligt beskriva vilka kläder du och andra har på sig
 • redovisa det inspelade djur-arbetet
 • skriva enkla meningar om en hobby
 • skriva och läsa upp intervjun

Hur kan du visa att du kan? (Bedömning)

Bedömning sker kontinuerligt av läxor, muntliga och skriftliga uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska åk 4, vt 2018

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Kunna visa att du lärt dig fler glosor samt att du kan läsa och översätta texter du övat på.
Mål
Kunna muntligt beskriva vilka kläder du och andra har på sig.
Mål
Kunna skriva och läsa upp en text om din hobby.
Mål
Kunna redovisa det inspelade djur-arbetet
MÅL
Kunna skriva en intervju med frågeord och läsa upp den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: