👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden-Torget maj 2018

Skapad 2018-05-22 14:58 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Torget- normer och värden

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: normer och värden

Tidsperiod: maj-juni

Förskolans namn: Skogsgläntan

Grupp: Torget

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum: maj 2018

Planeringen Upprättad av: Linda Eriksson Båge

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?

 

Inkludering - skapa lärande möten mellan barn-barn över avdelningarna

 

Vilka målområden i läroplanen berörs?
-Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?

 

medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan,

där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet


Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde, samt stimulera deras förmåga till samspelHur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Torget kommer att arbeta vidare med "Här är Jag"-projektet.

Vi utforskar olika material och tekniker genom att göra självporträtt.

Vi samtalar om vilka vi är,vad vi känner, tycker, hur olika vi kan agera mm, för att lyfta olikheter/likheter och förståelse för varandra.

 

Torget skapar möten och aktiviteter som uppmuntrar till samspel och dialog.

 

Linda Eriksson Båge är ansvarig

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

 

Genom pedagogisk dokumentation, skapelser mm sätts upp på Torget. Genom samtal med kollegor förs information om barnens lärande vidare.

Till viss del kommer även Unikum användas till enskilda barn och deras lärprocesser.

 

 

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

  • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
    Lpfö98 Rev. 2016