👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Respekt Älgen 2018

Skapad 2018-05-22 16:30 i Förskolan Rubinen Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Kommunens förskolor har tagit fram verktyg för att vi ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. Under året kommer vi arbeta med fyra olika rubriker: trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Under maj-juni arbetar vi på räven extra mycket med respekt.

 

Avdelningens mål:

Vi strävar efter att barnen ska respektera varandra, vara öppna för varandras likheter och olikheter.

Vi strävar efter att barnen respekterar och värnar om alla djur och vår närmiljö.

 

Vi strävar efter att varje barn ska få möjlighet att få komma till tals i mindre grupper.

 

Aktivitet:

Läsa böcker från barnkonventionen: Säga sitt & säg stopp, samtala med barnen om innehållet i böckerna. Att det är okej att tycka och tänka olika. Att nej är ett nej och stopp betyder stopp.

Utflykter till skogen, där vi samtalar om djur och natur samt vad man får och inte får göra i skogen. 

Se på film om allemansrätten Barr och Pinne

 

När? Var? Hur? Varför?

Självklar samtalar vi dagligen med barnen om hur vi är bra kompisar och respekterar varandra men kommer nu under maj och juni fokusera extra mycket.

Läsning av böckerna och aktiviteterna kring barnkonventionen kommer att ske främst på läsvilan och i de mindre grupperna. Det är för att barnen lättare ska kunna få komma till tals.

 

Aktiviteter kring allemansrätten kommer vara både på förskolan och i skogen/närmiljön. Det är för att barnen ska bli mera medvetna och därmed respektera djur och natur.

 

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016