👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-fjärilens livscykel åk 1.

Skapad 2018-05-22 16:34 i Kronaskolan F-3 Ale
NTA Biologi Fjärilar Livscykler
Grundskola 1 NO (år 1-3)

I detta tema följer vi en tistelfjärils utveckling från larv till färdig fjäril. •Vad vet vi om larver och fjärilar? •Vad är en livscykel? •Vad äter en fjärilslarv? Under temats gång uppstår många frågor och funderingar som vi försöker hitta svar på.

Innehåll

Syfte (varför)

Du kommer att få utveckla dina kunskaper om:

 • Fjärilars liv, speciellt tistelfjärilen
 • vad en livscykel är
 • samband och orsaker

Du kommer också att få ta hand om en egen fjärilslarv.
Du får utveckla din förmåga att dokumentera det du ser när du observerar och studerar din larv/fjäril.

Centralt innehåll och undervisning (vad och hur)

 

I det här temat kommer du att få en egen tistelfjärilslarv att ta hand om. Du ska observera och studera din larv genom dess olika utvecklingsstadier till färdig fjäril.

Vi kommer att diskutera mycket i gruppen och ta reda på fakta om fjärilar. Tillsammans försöker vi se samband och orsaker; vilka likheter/skillnader finns mellan dag och nattfjärilar.Vi lär oss om fjärilens kroppsdelar och tar reda på vad fjärilen gör för nytta i naturen och för oss människor.

 

Kunskapskrav (bedömning)

 Du bedöms på hur väl du kan:

- delta i diskussioner och lyssna på andra
- redogöra för vilka utvecklingsfaser som ingår i en fjärils livscykel från ägg till fjäril
- berätta något om vad en larv och en fjäril äter
- dokumentera rita och/eller skriva under temats gång

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att berätta, rita, skriva och genomföra uppdrag.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
NTA - tema fjärilar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
.
Intresse
Visar inget intresse för larv/puppa/fjäril.
Visar visst intresse för larv/puppa/fjäril.
Visar intresse för larv/puppa/fjäril.
Undersöka och dokumentera
Gör enkla studier av larv/puppa/fjäril och dokumenterar genom viss avskrivning.
Gör enkla studier av larv/puppa/fjäril och dokumenterar genom avskrivning.
Genom för studier av larv/puppa/fjäril och kan dokumenterar mestadels på egen hand.
Fakta om fjärilens livscykel
Känner till något stadie i fjärilens livscykel.
Känner till flera av stadierna i fjärilens livscykel.
Känner till alla, samt rätt ordning, på stadierna i fjärilens livscykel.