👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri och Bråk

Skapad 2018-05-22 16:40 i Munkedalsskolan Munkedal
Matteborgen 4B
Grundskola 4 Matematik
Matteborgen kap 8-9

Innehåll

 

Vi kommer att arbeta med Geometri och jämföra vinklar (trubbig, rät och spetsig) och månghörningar. Vi kommer att räkna enkel skaal, både förstorning och förminskning.

Vi kommer också arbeta med bråk och jämföra bråk. Vi kommer att prata om bråk som delar av hel men också del av antal.

 

Arbetssätt

Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder.

Vi arbetar enskilt, i par och tillsammans.

Vi arbetar i boken.

Vi arbetar med datorn som komplement.

Vi använder miniräknaren vid vissa uppgifter

Efter varje kapitel gör du en diagnos. Diagnoserna tillsammans med lektionerna visar vad du behöver träna mer på

Bedömning / Dokumentation

I matrisen ser du  vad du nått godtagbara kunskaper i.
Bedömningen sker under lektionerna samt skriftliga diagnoser

Bedömning

Vad ska bedömas? 

 • Din förståelse av vinklar. 
 • Din förståelse av skala, samt att förstora och förminska.
 • Din förståelse av olika bråk.

Hur ska det bedömas?

Utifrån dina muntliga resonemang i klassrummet och skriftliga svar samt skriftlig diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik år 4 (Matteborgen kap 8-9)

På väg att nå målet
Godkänd nivå
Över godkänd nivå
Vinklar
Jag kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Vinklar
Jag kan säga vilken vinkel som är störst och minst i en geometrisk figur.
Geometriska objekt
Jag vet hur en fyrhörning, femhörning, sexhörning, sjuhörning och åttahörning ser ut.
Skala
Om ett föremål är 5 cm långt på en bild som är avbildad i skala 1:10, kan jag räkna ut hur långt föremålet är i verkligheten.
Skala
Jag kan rita en förminskning av en kvadrat med sidan 12 cm i skala 1:3.
Skala
Jag kan rita en förstoring av en rektangel med längden 3 cm och bredden 1 cm i skala 4:1.
Bråk
Jag kan skriva en fjärdedel med siffror.
Bråk
Jag kan para ihop ett bråk med en bild av bråket, till exempel en bild som visar två femtedelar.
Bråk
Jag kan titta på en figur och med ett bråk skriva hur stor del av figuren som är målad.
Bråk
Jag kan rita en figur som visar ett bråk, till exempel en åttondel.
Bråk
Jag kan tala om hur många delar som är lika med en hel.
Bråk
Jag kan tala om vilket av två bråk med samma nämnare som är störst, t.ex. två femtedelar eller fyra femtedelar.
Bråk
Jag kan tala om vilket av bråken med olika nämnare men samma täljare som är störst, t.ex. en tredjedel eller en fjärdedel.