👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling

Skapad 2018-05-22 17:53 i Sörviks förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna i Ludvika kommun, Håksberg och Sörviks förskolor.
Förskola
Planeringsmall förskolan Sörvik, Håksberg, Magneten

Innehåll

  1. Var är vi?

Samling används som en introduktion till dagen. Vilka består gruppen av, viktigt tillhörighet. Barn har olika behov att veta dagens rutiner. Tecken som stöd samt bilder används som stöd för att kommunicera på olika sätt. 

Dokumentation - Bakgrund/Nuläge/Analys

 

Vad är intressant för barnen? Utifrån vad barnen gör och säger samt reflektera utifrån detta.

Var befinner vi oss nu? Vad kan vi utveckla och hur?

Syfte: att sitta tillsammans, att vara del av en grupp, att bli sedd och lyssnad på av både barn och vuxna. Demokrati. Att vänta på sin tur, visa respekt. Barns möjlighet till inflytande angående samlingens innehåll. 

Hur kan vi använda oss av barnens förmågor/förståelse och intressen?

Vilka förväntningar har vi på barnen? Det styr barnens olika deltagande. Utgå från det barnen tycker är intressant. 

Vart ska vi?

Prioriterade mål

Vad vill vi uppnå? 

Samlingen ska vara lustfyllt och givande. Utveckla lärandetSkapa gemenskap.

Vilka av läroplanens mål är kopplade till aktiviteten/temat? (max 3 läroplansmål)

Hur gör vi?

Får barnen påverka samlingens innehåll? På vilket sätt? 

Metod

Hur förbereder vi barnen?

Hur utmanar vi barnen?

Hur inspirerar vi barnen?

Med vilka frågor, vilket material och vilka "uppgifter"?

Förutsättningar

Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning, tidsram för arbetet.

Dokumentation

Hur ska vi dokumentera? (via observationer, med kamera, iPad, film, text)

Vad ska vi dokumentera?

 

Hur blev det?

Vilka läroplansmål arbetades det med?

Vilka läroplansmål har styrt inriktningen på aktiviteten/temat?

Hur har arbetet varit?

Personalens och barnens upplevelser.

Hur utmanade vi barnen?

Hur inspirerade vi barnen?

Hur kan vi gå vidare?

Vad var intressant för barnen?

Vilka lärprocesser var barnen inne i och vad var det barnen försökte förstå?

Gå vidare till första punkten "var är vi?".

 

Utvärdering med barnen:

Hur tycker ni att temat har varit?

Vad har ni lärt er?vill ni lära er något mera?

Metod: Tankekarta, samtalsmattan, observationer, utvärdering med hjälp av bilder, lek- och lärandebrev

 

Utvärdering pedagoger:

Hur blev det? Vad fungerade bra / dåligt?

Vilka kunskaper/ förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig?

Vad hände med gruppen under temat? Hur utvecklades relationerna barnen emellan?

Analys:

varför blev det som det blev?

Kan det vara det här som påverkade?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Vad kan vi vi tänka på utifrån detta tema in i nästa?

Hur går vi vidare? Nytt tema?