👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hygiensituationer sörvik-håksberg-magneten

Skapad 2018-05-22 17:58 i Oanvänd förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
I förskolan arbetar vi med hygiensituationer då det är en viktig del i vår dagliga verksamhet.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

" Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. " (Lpfö 98/10) .

Det är väldigt tydligt uttryckt i vår läroplan att hela dagen och allt vi gör med barnen är lika viktigt. Det är precis lika viktigt att vi har tydliga pedagogiska mål när vi äter, leker eller klär på oss som när vi har temasamlingar, gör naturvetenskapliga experiment eller har rörelselek. Barn lär sig hela tiden och det vi kan påverka är vad de lär sig. Att få stärkt självförtroende, plötsligt förstå nya språkliga, matematiska eller naturvetenskapliga begrepp eller att tillägna sig en ny motorisk färdighet kan ske precis när som helst under dagen.

För att göra detta tydligt för både oss pedagoger och er vårdnadshavare samt för att göra vårt pedagogiska arbete under hela förskoledagen utvärderingsbart har vi valt att göra pedagogiska planeringar för våra olika rutinsituationer.

 

METOD

 

 • Vi har som rutin att barnen tvättar händerna före och efter måltider, efter toalettbesök och efter utevistelse.
 • Utifrån barnens ålder och mognad  samtalar vi med barnen vid t ex tvättning om bra rutiner kring hygien och varför det är viktigt.
 • Utifrån ålder och mognad ger vi barnen ökat ansvar för hygien och toalettbesök med syfte att öka barnens självförtroende och inflytande över sin kropp och sin vardag.
 • Vi vill skapa goda rutiner när det gäller hygien, inte minst för att förhindra smittspridning.
 • Vi tar vara på t ex blöjbyten och pott/toalettbesök för de yngre barnen som tillfällen till att låta dem försöka mycket själva när det gäller t ex att klä på sig. Det kan vara lättare än när vi ska gå ut och in eftersom man då oftast har ett par barn i taget. 
 • Vi tar vara på blöjbyten som ett tillfälle att samtala, benämna, skoja och skapa kontakt med barnen.
 • För att hjälpa barnen att klara mer och mer själva använder vi oss av bildserier med instruktioner ( t ex för toalettbesök). Dessa finns synliga för barnen i våra hygienutrymmen.

DOKUMENTATION

Vi diskuterar och dokumenterar i arbetslaget vid ALT och vid utvärderings/planeringsdagar.

Vi reflekterar dagligen över hur hygiensituationerna fungerar och delger varandra muntligt eventuella förslag, funderingar erfarenheter osv

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt vid ALT samt vid utvärderings/planeringsdagar

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016