👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2018-05-22 19:18 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 5 Fysik
"Not only does a smile cost less than electricity, it also brightens your day."

-Unknown

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Både i naturen och samhället finns det mycket som har med elektricitet att göra. Det kan vara saker som åskan eller stötar man får när man tar i bilhandtaget. Alla har vi nytta av elektricitet i vardagslivet. Därför är det viktigt att känna till ord och begrepp, risker samt hur saker och ting hänger ihop inom området. 

Undervisning och arbetsformer

Ni kommer få möjlighet att träna på detta genom att

  • se filmr om elektricitet 
  • läsa olika typer av texter
  • få kunskap om aktuella ord och begrepp 
  • utföra experiment och redovisa dessa muntligt
  • diskutera och samtala om el
  • ta del av experiment som andra elever och lärare visar och diskutera dessa

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att

  • utföra och redovisa experiment
  • att förstå och använda dig av aktuella ord och begrepp
  • förstå risker med elektricitet 

Detta gör jag 

  • fortlöpande i samband med experiment, samtal och diskussioner