👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyns Teamplan Lexby förskolor 2017/2018

Skapad 2018-05-22 19:28 i Lexby förskola Partille
Underlag för arbetslaget vid arbete med teamplanen, Utveckling och Lärande.
Förskola
Vi ser förskolan som en mötesplats för gemensamt lärande, kultur och identitetskapande. En demokratisk mötesplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet. Förskolan är en plats där varje barn på ett självklart sätt är med och formar sin tid på förskolan till rolig, trygg och lärorik.

Innehåll

Undervisning (Projekt/Rutinsituationer)

Var är vi?

 • Skolinspektionen menar att undervisningen i förskolan behöver klargöras och utvecklas.

Vart ska vi?

 • Stärka lärinnehållet i undervisningen
 • Arbeta enligt undervisningsstilen ”Scaffolding” (Byggnadsställning) 

Hur gör vi?

Områdesnivå

 • Definiera undervisning
 • Få syn på olika undervisningsstilar
 • Lära oss hur vi kan arbeta med projekt

Arbetslagsnivå

 • Diskutera hur vi tolkar ordet undervisning i vårt arbetslag.
 • Vi lägger fokus på undervisning i våra projekt.Målstyrda processer.
 • Läsa litteratur kring hur man arbetar med projekt.
 • Hur blev det?
 • Vi har i grund och botten ganska gemensamma tankar kring undervisning på vår avdelning. Vi ser vikten av att använda oss av undervisning i såväl rutinsituationer, inbäddad undervisning- det som sker på vägen med barnens intressen. Vi försöker fånga deras intressen för att sedan ta det vidare på planering. Därefter göra en planering för undervisning.

  Vi har också använt oss av sagoläsning för att fundera kring öppna frågor till barnen. Lässamtal.

  Det som har brustit är att vi inte har kunnat reflektera och planera så mycket tillsammans då vi varit en hel del frånvarande i arbetslaget. Detta har inneburit att vi kört en hel del solo och koncentrerat oss på att få det att fungera. När vi tittar tillbaka på vårt arbete ser vi att vi ändå har hunnit arbeta en hel del med vårt projekt: Vem är jag i världen?

  När det gäller rutinsituationerna har vi tillsammans funderat på vilka mål som är viktiga för oss. Har vi hunnit sätta in vår nya kollega i detta?

  En analys av undervisningstillfällena är vikten av:

  * Att planera vilket rum man skall vara i och iordningställa med material för aktiviteten.

  * Att planera för vilka barn som skall vara med (antal, sammansättning).

  * Att vara förberedd med frågor som barnen kan samtala kring.

  * Vilket förhållningsätt skall jag som pedagog ha.

  Litteratur kring projektarbeten: En av pedagogerna har läst ganska mycket kring projektarbeten. Nyligen har hon läst: Bygga en plats för möten av: Hedenkvist, Lorentzon och Meyer. De andra kollegorna har blivit tipsade om den boken. Lättläst och intressant om projekt.

 • Att tänka på till hösten: Strukturera upp när undervisningstillfällena skall ske och se en tydlig röd tråd tillsammans. Vi pedagoger ska vara medvetna om vad som planeras. Värdegrundsarbete?

 

 

Pedagogisk dokumentation

Var är vi?

 • Vi har gjort våra första pedagogiska berättelser
 • Vi reflekterar tillsammans varje vecka

Vart ska vi?

 • Som motor i verksamheten
 • I dialog med hemmet
 • Dokumentera vårt SKA i Unikum

Hur gör vi?

Områdesnivå

 • Pedagogiska berättelser
 • Pedagogisk dokumentation

Arbetslagsnivå

 • Vi fokuserar i arbetslaget på reflektion av våra projekt. (Fredagar) Vi vill hitta en röd tråd i att dokumentera i unikum.
 • Vi fortsätter att göra pedagogiska berättelser med barnen.
 • Vi reflekterar tillsammans med barnen varje vecka för att komma vidare i våra projekt. (Måndagar)
 • Vi delger föräldrarna i vår blogg hur vi jobbar med våra projekt. Detta gör att barn och föräldrar kan reflektera tillsammans.

Hur blev det?

Vår dokumentation har inte alls blivit det som vi tänkte från början. Vi har inte delgett föräldrarna så mycket i bloggen som det var tänkt. Barnen har inte heller fått vara med och reflekterat så som vi hade tänkt med veckoreflektion tillsammans med barnen. Vi har haft en liten dokumentationsvägg med barnen, men reflektionen har inte funnits där. Våra egna reflektioner på fredagar har också fallit bort då vi inte har varit många på planeringen. Vi har också haft utomstående som handlett oss i vissa frågor på denna tid.

Det vi trots allt har gjort är att fotografera. Detta har gjort att vi har kunnat göra en pedagogisk berättelse. Denna visar att vi har gjort en hel del, men inte gjort reflektioner under tiden.

Analys av detta är att vi i framtiden måste bli bättre på att låta barnen delta samt att alla måste ta ansvar i att dokumentera i vårt SKA arbete. Även om man bara är en pedagog måste den skriva ned hur det har gått och hur man kan gå vidare. För att låta barnen bli mer delaktiga är det viktigt att det finns en dokumentationsvägg på avdelningen. Vi måste diskutera vem eller vilka som ansvarar för att skriva ihop ett veckobrev till föräldrarna. Även på vilken tid detta sker.