Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppgift Tvåpunktsperspektiv åk 7

Skapad 2018-05-23 09:03 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Tvåpunktsperspektiv
Grundskola 7 – 9 Bild
Vi lär oss att tona med blyerts/skuggningar samt att teckna tvåpunktsperspektiv.

Innehåll

Du får lära dig grunderna i teckning som att skapa skuggningar, linjer och tvåpunktsperspektiv.

Uppgiften

Moment 1: Du ska visa att du kan teckna med dina kunskaper i tvåpunktsperspektivet och skuggning. Första delen är att teckna av och förstora tre tärningar ur fågel-, normal- och grodperspektiv. Första lektionen görs detta på egen hand. Lektion två går vi igenom regler för hur man kan göra uppgiften i tvåpunktsperspektiv.

Moment 2: Här går vi igenom grunderna för hur man tecknar ett hus i tvåpunktsperspektiv. Sedan är det dags att skapa ditt eget/egna hus och staket, trottoarer, vägar etc.

  • Så här kommer vi att jobba:

  • 1.Lärarledda övningar i hur man ska tänka när man jobbar med perspektivet.

    2.Lärarledd genomgång då vi steg för steg går igenom hur man tecknar upp ett hus i 2 punktsperspektiv.

    3.Eget arbete med uppgiften. 

Inlämning vecka 22.

1.       Fotografera dina arbeten.

2.       Lägg in fotografierna i unikum under uppgift "perspektiv"

3.       Till fotografierna ska du skriva och motivera kring dessa punkter:

·         Vilka skillnader/förbättringar kan du se mellan skisserna och ditt eget valda motiv?

·         Varför valde du att avbilda just detta?

·         Vad har du lärt dig under arbetsområdet? Använd och förklara ämnesbegreppen. Fågelperspektiv, horisont, vågrätlinje, lodrät linje, gränspunkt, grodperspektiv

·         Varför är det bra att kunna perspektivet? Motivera ditt svar.

 

När du skrivit färdigt. Spara och skicka in under uppgift "perspektiv"

 

Mål och syfte

Mål och syfte med uppgiften är att du lära dig och arbeta med perspektiv för att skapa djup i en bild. Dit kommer vi via genomgångar kring perspektivets uppbyggnad, eget experimenterande samt ett större projekt.

Centralt innehåll
·         Presentationer av eget bildskapande.
·         Former och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
·         Material och verktyg för tvådimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
·         Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

 

 

Uppgifter

  • Tvåpunktsperspektiv

  • Tvåpunktsperspektiverspektiv

Matriser

Bl
Matris åk 7 Tvåpunktsperspektiv vt 18

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommuni­cerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genom­ arbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl ge­nomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommu­nicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kom­binerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnes­områden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnes­områden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formu­lera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings­ alternativ som leder framåt.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god an­passning till syfte och sammanhang.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens ut­tryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god använd­ning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: