👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samarbetsövningar Riddersholm

Skapad 2018-05-23 09:17 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola F – 6 Samhällskunskap SO (år 1-3)
Vi planerar stationer med samarbete för F-5. Åk 6 planerar arrangerar dagen.

Innehåll

Lärandemål:

Att planera en aktivitet

Att träna i att leda och hålla i en aktivitet för en grupp

Att skriva en tydlig planering

 

Görandemål

Skriva en planering som innehåller:

 • Typ av aktivitet
 • Beskrivning av aktivitet
 • Material
 • Regler - Poängsystem
 • Tid 20 minuter
 • Plats
 • Plan B - extraaktivitet så att gruppen stannar kvar på stationen i 20 minuter

Göra en kamratrespons på en annan grupps aktivitet

Omarbeta planeringen så att alla förstår.

Testa aktivitet

Genomföra aktivitet

 

Uppgifter

 • Planera och ge respons på aktivitet

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3