👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Olycksfall och första hjälpen åk8

Skapad 2018-05-23 10:21 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Att kunna veta hur man ska handla vid nöd och katastrof situationer, samt att kunna ge första hjälpen är bland det viktigaste vi bör veta för att kunna överleva en massa olika situationer. Att veta hur man gör när någon blir skadad eller t.ex. få en hjärtinfarkt är av stor betydelse, då det kan ske var som helst och när som helst.
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Att kunna veta hur man ska handla vid nöd- och katastrofsituationer, samt att kunna ge första hjälpen är bland det viktigaste vi bör veta för att kunna överleva och hjälpa andra i olika situationer. Att veta hur man gör när någon blir skadad eller t.ex. får en hjärtinfarkt är av stor betydelse, då det kan ske var som helst och när som helst.

Innehåll

Mål

- Kunna hantera och agera vid nödsituationer på land och i vatten.

- Utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Arbetets innehåll

- Vi går igenom grunderna och tränar på att hantera andning, blödning och chock.

- Vi tränar på stabilt sidoläge, att flytta skadade personer och spjälning.

- Ni kommer skriva i ert delade dokument utifrån några frågeställningar, samt att ni praktiskt får visa att ni kan agera vid olika nödsituationer på lektionerna och under friluftsdagen.

Visa din kunskap - Bedömning

Redovisning blir det genom att på lektionerna visa att man kan arbeta med de olika momenten vi har, samt att ni tar till er den teoretiska delen. Ni kommer att kunna visa era kunskaper både teoretiskt genom att besvara några frågeställningar i ert delade dokument och praktiskt på friluftsdagens genom olika övningar.

E: Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska faktorer.

C: Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska faktorer.

A: Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska faktorer.

Reflektion

- Hur aktivt lyssnar jag på instruktioner från läraren?

- Frågar jag min lärare om det är något jag inte förstår?

- Hur fungerar mitt tränande under lektionerna?

- Hur fungerar det att samarbeta med andra?

Uppgifter

  • Individuell skrivuppgift kopplad till friluftsdagen

Matriser

Idh
Fg Olycksfall och första hjälpen åk8

Fg Olycksfall och första hjälpen

E
C
A
Deltagande (under hela arbetsområdet)
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Olycksfall (teoridelen aspekt "förebygga skador")
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt reflektera över hur skador och olyckor kan påverka dig på olika sätt.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt reflektera över hur skador och olyckor kan påverka dig på olika sätt.
Du kan på ett väl fungerande sätt reflektera över hur skador och olyckor kan påverka dig på olika sätt.
Olycksfallsdagen
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt ta hand om och förebygga skador. Du kan hantera nödsituationer med hjälp av olika redskap.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt ta hand om och förebygga skador. Du kan hantera nödsituationer med hjälp av olika redskap.
Du kan på ett väl fungerande sätt ta hand om och förebygga skador. Du kan hantera nödsituationer med hjälp av olika redskap.