👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikarbete för år 6 - vt18

Skapad 2018-05-23 11:53 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Teknikutveckling & produktutveckling
Grundskola 7 – 9 Teknik
Hur fungerar något tekniskt system eller en teknisk produkt? Hur har det/den förändrats/utvecklats genom åren? Varför? Hur har denna produkt påverkat livet för den enskilde individen, samhället och vår miljö? Det ska du nu ta reda på och berätta.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen: 

 Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
  • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Genomförande

Du ska nu börja med att välja ut ett tekniskt system eller en teknisk produkt som har förändrats/utvecklats över tid. Det skulle kunna vara t.ex. bilen, cykeln, telefonen, flygplanet, glasögonen etc. Men när du har bestämt dig så måste du vara säker på att du väljer något som har förändrats/utvecklats sedan den första gången presenterades. Annars blir det svårt att genomföra detta arbete. Använd internet. Kolla tidigt upp så att det finns material om din produkt för ditt arbete.  Sedan är det dags att börja skriva ditt arbete för hand, på dator eller iPad. Använd ämnesspecifika begrepp men du måste förstå det du skrivit.

Följande rubriker skall vara med:

  • Funktion. Vad gör produkten och hur? 
  • Historik. Var ganska kortfattad här.
  • Utveckling. Hur har produkten förändrats/utvecklats från den första versionen till idag? Funktioner, säkerhet, material, storlek etc.
  • Drivkrafter. Varför har produkten förändrats? Vilka drivkrafter ligger bakom? Vad tror du?
  • Konsekvenser. Hur har produkten påverkat den enskilda individen, samhället och miljön?
  • Källor. Var har du hittat din information? På vilka sidor på internet eller vilka böcker eller tidsskrifter? Är de trovärdiga? Varför är de trovärdiga?

Bedömning:

Ditt arbete skall lämnas in till mig för bedömning. Dina förmågor bedöms enligt matrisen och du får muntligt/skriftlig respons på var du befinner dig och hur du kan jobba/öva för att ta dig vidare mot din nästa nivå. 

Du kan även under arbetets gång, under lektionerna visa förmågorna till viss del.

 

Matriser

Tk
Kunskapskrav Teknik

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
Tekniska funktioner
Eleven kan med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur en teknisk produkts enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur en teknisk produkts ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur en teknisk produkts ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
.Tekniska lösningars konsekvenser
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Teknikutveckling och dess drivkrafter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.