👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 18 Åk 7 spanska läsa, höra, skriva och tala

Skapad 2018-05-23 13:45 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
Gracias 7 och annat undervisningsmaterial

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna:

kapitel 1-4: räkneord 1-20, frågeord, samtala om ditt namn, hur du mår, ålder, syskon, var du bor, vad du tycker om, turistfraser, 

Kapitel 5-8:

Berätta om dig själv och din familj, kunna räkneord 1-99, kunna färger, beskriva hur du eller någon annan ser ut och vad ni har på er. Använda lägesord som t ex till vänster om, i mitten, till höger om mfl. turistfraser

Kapitel 9-12: 

Berätta vad du eller någon annan gör under en dag och när ni gör det, berätta om saker du eller någon annan måste göra, berätta om fritiden om vad du eller någon annan gör, berätta om din skola, din vardag och din fritid.

Kapitel 13-16:

Berätta om årstider, väder och födelsedagar, berätta om olika länder, berätta om din släkt och om vad du sk göra i framtiden.

Du ska kunna bokens huvudkapitel

Du ska kunna bokens extrakapitel " más textos"

 

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdena Skriva, läsa, tala samt Lyssna.

Genomförande

 Vi arbetar med  Gracias 7

 

Bedömning

Du visar att du kan använda presens, futurum och även perfekt längre fram i åk 7. Du visar dina kunskaper på prov, läxförhör samt under lektionerna. Din muntliga förmåga och din förmåga till att förstå och följa instruktioner bedöms löpande under lektionerna. 

 

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna … utveckla sin förmåga att formulera sig i tal och skrift samt uppfatta talad och skriven spanska 

 

Matriser

M2
Gracias- Läsa, höra, skriva och tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
I enkla texter kan du förstå
det mest väsentliga innehållet
det huvudsakliga samt tydliga detaljer
helheten samt väsentliga detaljer
Lyssna
I tydligt talat, enkelt språk kan du förstå
det mest väsentliga innehållet
det huvudsakliga samt tydliga detaljer
helheten samt väsentliga detaljer
Skriva
Du kan uttrycka dig i skrift
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du använder regelbundna verb i perfekt samt några oregelbundna verb i presens i perfekt. Du använder något bindeord.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Du använder både regelbundna och oregelbundna verb i presens och i perfekt, samt några diftongerade verb. Du använder några olika bindeord.
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du använder både regelbundna och flera olika regelbundna och oregelbundna verb i presens och perfekt. Samt du använder diftongerade verb korrekt. Du använder tids- och bindeord.
Tala
Du kan berätta muntligt om dig själv och andra i dialog samtala med andra.
I muntliga framställningar av olika slag du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du har ett begripligt uttal. Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av den egna framställningen. Du uttrycker dig med ett enkelt och begripligt språk. Du väljer och använder någon strategi som löser problem i och förbättrar samtalet.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och mestadels sammanhängande. Du har ett relativt tydligt uttal. Du Kan bearbeta och göra förbättringar av den egna framställningen. Du uttrycker dig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Du väljer och använder några olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig tydligt och sammanhängande. Du har ett tydligt uttal och visst flyt i språket. Du kan bearbeta och göra tydliga förbättringar av den egna framställningen. du uttrycker dig med ett enkelt och tydligt språk. Anpassar i någon mån samtalet till syfte, mottagare och situation. Du väljer och använder flera olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.