👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 6 Bråk, volym och vikt

Skapad 2018-05-23 14:35 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Vad är ett bråk? Hur mycket rymmer ett paket mjölk? Vad väger du egentligen?

Innehåll

I det här arbetsområde ska du lära dig:

 • kunna läsa och skriva tal i bråkform
 • kunna olika enheter för volym och vikt
 • kunna göra enhetsomvandlingar
 • kunna räkna enkla uppgifter med volym och vikt

Begrepp du ska kunna:

 • Hel
 • Halv/hälften
 • Tredjedel
 • Fjärdedel
 • Bråk
 • Täljare
 • Nämnare
 • Andel
 • Volym
 • Ryms
 • Liter (l)
 • Deciliter (dl)
 • Centiliter (cl)
 • Milliliter (ml)
 • Kilogram (kg)
 • Hektogram(hg)
 • Gram (g)

Så här ska vi arbeta:

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
 • Vi kommer att ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt.
 • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Alfa utifrån olika nivåer.
 • Vi kommer att använda digitala läromedel, zcooly, elevspel och skolplus.

Så här får du visa hur du nått målen:

 • Du kommer att bedömas i dina förmågor på lektionerna, både skriftligt och muntligt.
 • Du kommer att bedömas i diagnoser och på prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6