👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext om djur

Skapad 2018-05-23 14:49 i Campus Futura Gy Tanum
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk NO (år 1-3)
Du ska träna på hur man kan använda olika källor för att söka fakta. Vi kommer att fördjupa oss om ett eget djur utifrån din planering. Vi tränar på att använda oss av Ipaden som verktyg när man skriver. Vi går igenom hur man kan ta hjälp av olika datorprogram för att göra en muntlig presentation. Detta området är ämnesövergripande; Vi kommer att jobba med och bedöma två ämnen under ett och samma område. Ni ska skriva faktatexter om djur inom ämnet NO och det ska ni sedan presentera muntligt. Vi slår därför två flugor i en smäll och bedömer både texten och framträdandet även i svenskan!

Innehåll

Arbetssätt:

 •  Göra en gemensam tankekarta utifrån planeringen
 • Lära oss en arbetsgång för hur man kan gå till väga när man ska skriva en faktatext.
 • Träna på att skriva en faktatext utifrån stödord.
 • Lära oss vad som utmärker en faktatext.
 • Lära oss om olika källor och källkritik.
 • Läsa faktatexten om flugan för att se hur en faktatext är uppbyggd med huvudrubrik och underrubriker samt bilder som stöd för din text. 
 • Skriva en faktatext om ett djur i Keynote. 
 • Förbereda en muntlig presentation 

 

Mål:

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att:

 •  kunna göra en tankekarta 
 • kunna välja ut stödord och skriva egna meningar utifrån olika källo
 • kunna skriva ner en enkel källförteckning
 • veta vad en faktatext ska innehålla
 • kunna skriva en egen faktatext
 •  göra en muntlig redovisning

 

På vilket sätt bedöms det:

 •  Din Faktatext om djur. Hur den är uppbyggd, skriven och hur du använder våra skrivregler.
 •  Ditt muntliga framträdande 
 •  Din förmåga att tälja en planering och arbeta i process med att förbättra ditt arbete under tidens gång.
 •  Din förmåga att lämna in ditt arbete i tid. 
 • Din förmåga att skriva om och förklara svåra ord så att många mottagare kan förstå vad du skriver om

 

Tidsplan:

V. 17 Läs faktatexten om flugan i din svenskbok s. 48-53 Välj ett svenskt djur som du vill skriva och berätta om.  Läs fakta om ditt djur. Hur ser en tankekarta ut? Fortsätt arbeta med ditt arbete enligt din planering. 

v. 18  Vad menas med källor? Hur skriver man en källförteckning? Vad menas med källkritik. Söka fakta och skriva stödord.

V. 19 Diskussion om redovisningsmetod Söka fakta och skriva stödord.

V. 20  Söka fakta och skriva stödord. Skriva egna meningar till givna stödord. 

V. 21 Skicka in din text till google classroom eller till carina.davidsson@tanum.se

V. 22 Muntlig presentation för Marina 

 

Matriser

NO Sv SvA
Faktatext om djur (fördjupningsarbete)

E
C
A
Aspekt 1
När du arbetar på lektionerna med att söka fakta ur olika källor.
 • NO
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor.
Ny aspekt
När du skriver din faktatext samt den muntliga redovisningen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner,i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner,i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner,i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.