👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En pusselbit i min familjs historia del 2

Skapad 2018-05-23 14:50 i Lyckeboskolan F-9 Visa kommun
Ett ämnesövergripande projekt i svenska och historia som hjälper eleverna att koppla ihop sin egen historia med det som hänt i samhället. #pusselbit
Grundskola 7 – 9 Historia Svenska
Vi läser ofta om Sveriges och världens historia. Nu ska du få möjlighet att ta reda på lite mer om din egen familjs historia. Vad har det hänt för spännande i just din familj? Genom att skapa en dokumentär historia med hjälp av bilder, ljud och musik ska du berätta om någon i din familj med historiskt reflekterande vingslag.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

När vi avslutar om 2 veckor kommer du att: 

 • ha utvecklat dina historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.
 • ha kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.
 • ha utvecklat din förmåga att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap.
 • ha blivit bättre på att anpassa ditt språk efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • ha blivit bättre på att söka information från olika källor och värdera dessa.

Så här ska vi arbeta:

 • Du ska välja en person ur din familj. Det kan vara någon som lever nu eller någon som levde för länge sedan, t ex din mormor, din farbror eller kanske din farfars kusin. 
 • Ta reda på mer om den här personen genom att göra intervjuer, hitta skriftliga källor, titta på gamla fotografier, leta i gamla dagstidningar, osv.
 • Ta reda på vad som hände samtidigt i historien på orten där personen bodde, i Sverige och i världen. Vilken tid levde den här personen i?
 • Hitta 3-5 fotografier och gör ett manus till vad du ska säga i din dokumentära historia.
 • Ge och få kamratrespons på ditt manus och på din dokumentära historia.
 • Utveckla din text och din dokumentära historia med hjälp av den feedback du fått.

Inspiration

TItta på det här programmet som heter "Svart på vitt" för att få inspiration till din egen dokumentära historia.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Hi Sv
Muntlig redovisning

Mitt arbete behöver mer jobb
Mitt arbete är okej
Mitt arbete är bra
Mitt arbete är jättebra
Struktur
Den ordning du redovisar ämnet, från inledning till avslutning.
I din historia "hoppade" du mellan olika saker så det blev svårt att hänga med.
Du hade en röd tråd och försökte hålla dig till den.
Du hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning.
Du hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning. Du var så pass säker att Du kunde komma ut på sidospår från ämnet utan att förståelsen gick förlorad.
Språk, ord och begrepp
Ett för tillfället/ämnet korrekt språk. Förklara svåra ord. Ta med viktiga begrepp som hör till ämnet.
Du använde ibland alltför krångligt/enkelt språk. Du använde inga eller få begrepp kopplade till ämnet, glömde förklara dem eller förklarade felaktigt.
Du använde i stort sett ett för tillfället/ämnet fungerande språk. Du använde viktiga ord och begrepp kopplade till ämnet som Du förklarade ibland .
Du använde ett för tillfället/ämnet fungerande språk. Du använde viktiga ord och begrepp som kopplade till ämnet i rätt sammanhang. Du förklarade även dem.
Du använde ett för tillfället/ämnet mycket väl fungerande språk. Du använde viktiga ord och begrepp kopplade till ämnet, som du tydligt och med konkreta exempel förklarade.
Ögonkontakt
utantill eller innantillläsning
Du läste innantill.
Du pratade ibland och läste innantill ibland.
Du använde stödorden ibland och hade ett bra flyt när du pratade.
Du hade bra flyt i din berättelse och fångade verkligen lyssnaren.
Hjälpmedel
Du använde dig inte av filmens möjligheter.
Du använde dig på ett ganska bra sätt av de hjälpmedel som finns.
Du använde dig av hjälpmedel som gjorde presentationen tydligare och mer intressant.
Du använde dig av hjälpmedel som gjorde presentationen intresseväckande och hade ett bra flyt.
Röstläge
Du talade tyst/otydligt.
Du talade tydligt ibland men mestadels för fort.
Du talade klart och tydligt.
Du anpassade rösten efter innehållet i redovisningen och talade tydligt.