👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmprojekt dystopier

Skapad 2018-05-23 14:59 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F
Under några år har biograferna visat den ena dystopiska film efter den andra. Det är inte heller ovanligt att de populära filmerna baseras på en bästsäljande bok. Dystopi är en populär genre i båda bok- och filmform. Vi ska titta närmare på detta.

Innehåll

Du ska under terminens sista veckor få arbeta med dystopier Vi kommer att se på en dystopisk film, prata om filmen och se film om dystopier.

 Syfte och centralt innehåll

Förmågorna som vi jobbar med:

  •  formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  •  

Centralt innehåll:

  •  Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med detta område genom att vi ser en dystopisk film tillsammans. Vi kommer sedan att ha samtalsgrupper där du har förberett dig med hjälp av diskussionsfrågor.

Vi kommer sedan att se närmare på vad genren dystopi faktiskt innebär och kanske kunna jämföra med något annat som vi har sett elle rläst.

För att klara momentet krävs att du...

  • … förbereder och är med i muntliga diskussioner om filmen. 

Detta kommer att bedömas:

  •  De muntliga samtalen som vi har i klassrummet.

Matriser

Filmprojekt dystopier

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Genom att göra enkla sammanfattningar av filmens innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra exempel visar eleven grundläggande förståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av filmen innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra exempel visar eleven god förståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av filmens innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra exempel visar eleven mycket god förståelse.