👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagans värld

Skapad 2018-05-23 15:10 i Campus Futura Gy Tanum
Ett arbetsområde som syftar till att se berättarmönster, att se skillnader och likheter mellan olika kulturers sätt att bygga historier, att få eleverna att läsa högt och skapa egna historier efter ett givet mönster.
Grundskola 6 – 9 Svenska som andraspråk

I SAGORNAS VÄRLD Det var en gång... Säkert minns du sagor som du själv eller någon vuxen läste för dig när du var liten. I det här arbetsområdet ska du göra en djupdykning in i sagans fantastiska värld och få möta många olika typer av sagor och dessutom bli sagoberättare för en dag!

Innehåll

Mål

Förstå hur sagorna uppkommit och utvecklats.
Förstå och kunna se skillnaden på olika typer av sagor.
Kunna analysera en saga och resonera kring dess uppbyggnad (sagodrag) och vad den ska visa (budskap)
Kunna berätta en saga inför en grupp, med hjälp av manuskort och rekvisita. 
Kunna skriva en konstsaga med olika sagodrag.

Kunna ge respons på en kamrats saga och utveckla din egen text med hjälp av kamratens tips.

Arbetets innehåll

Ni ska bekanta er med hur man arbetar med

 • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • olika sätt att bearbeta texter till innehåll och form. 
 • muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare
 • skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. I detta tema sagor och myter. 

Arbetssätt och redovisningsform

 • Genomgångar och gemensam läsning/avlyssning av utvalda sagor
 • Övningar i berättar- och minnesteknik 
 • Läsa och göra arbetsuppgifter till olika typer av sagor, exempelvis folksaga och konstsaga
 • Analysera de lästa sagorna på olika sätt, enskilt och i grupp.
 • Berätta en saga, inför en grupp elever
 • Skriva en konstsaga.

 

 Tid 

v. 21 vårterminen 2018 - v. 35 höstterminen 2018 

Visa din kunskap - Bedömning

Din förmåga att förstå och analysera vad sagorna är och hur de har använts.  
Din förmåga att berätta en saga muntligt  
Din förmåga att skriva en konstsaga som innehåller typiska sagodrag och ett passande språk. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9

Matriser

SvA
Att tala inför och engagera en publik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Att tala - kommunikativ kvalitet
Det går att höra vad du säger, men du växlar oprovocerat i röststyrka och tempo, och verkar osäker på hur du ska röra dig.
Du har ögonkontakt med publiken och riktar det du säger till den i lagom tempo. Du talar stabilt och står stadigt.
Du har en god kontakt med din publik, och riktar exempelvis frågor tlll den. Du ger ett engagerat intryck med hjälp av kroppshållning och sättet att använda rösten.
Din kontakt med publiken är god och påverkar ditt anförande. Du kan ta in det de säger i ditt anförande. Du använder rösten, pauser, rörelse och kroppshållning på ett sättet som förstärker det du säger.
Att tala - språklig kvalitet
Du använder ett enkelt språk och kan ibland fastna i utfyllnadsord, som typ, vadheterdet, och ehhhhhmmm... Du har ingen tydlig inledning/avslutning.
Du använder ord som du förklarar för att få din publik att förstå. Ditt anförande flyter utan större hackighet. Inledningen förklarar innehållet och publiken förstår när ditt anförande är slut.
Du använder varierade ord för att föredraget ska bli roligare och lättare att lyssna på. Din inledning och avslutning hänger ihop.
Din språkanvändning visar att du har känsla för formuleringar, kanske av en humoristisk art. Din inledning och avslutning gör att man förstår vad du tycker är huvudpoängerna i det du berättar.
Att använda hjälpmedel
Du visar upp något eller använder exempelvis olika röster.
Du använder rekvisita, men utnyttjar den inte riktigt.
Din rekvisita och ditt sätt att berätta styrker det du berättar.
Din rekvisita och ditt sätt att använda dig av din röst understryker på ett effektfullt sätt det du berättar.