👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och världen

Skapad 2018-05-23 15:22 i Jonsereds skola F-5 Partille
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Vi ska arbeta med jordgloben, världskartan, kontinenterna, världsdelarna och världshaven. Vi kommer att uppmärksamma länder och platser som eleverna visar intresse för. Eleverna kommer i grupp att fördjupa sig i ett land eller en plats som är intressant för dem. Vi kommer att samtala om att flytta inom ett land och mellan länder. Vi kommer att uppmärksamma några aktuella händelser i världen. Vi kommer att arbeta med karta över skolgården och lära oss väderstreck och några karttecken.

Innehåll

Vi fokuserar i det här temat på att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 

 • undersöka och analysera hur människan, samhället och naturen påverkar varandra i olika delar av världen.

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,Vi kommer att arbeta med följande delar av det centrala innehållet:

 

SO

 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

 

 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

 

 • Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

 

 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

 

 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

 

Ord och begrepp i arbetsområdet:

kontinenter, världsdelar, hav, karta, väderstreck, omvärlden, flytta, land, stad, huvudstadFör att nå målen ska vi arbeta på olika sätt, till exempel:Mål och bedömning:

 

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • namn och läge på världsdelarna och världshaven.

 • namn och läge på några länder och platser som är intressanta för eleven.

 • använda vår skolgårdskarta.

 • samtala om aktuella händelser i världen.

 • ge exempel på orsaker till att människor flyttar.

 • ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.