Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa kapitel 3

Skapad 2018-05-23 17:59 i Oxledsskolan Partille
Matematikboken Alfa kapitel 3
Grundskola 4 Matematik
Kapitel 3 handlar om tid, tabeller och diagram.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

Konkretisering av mål

Efter avslutat område ska du kunna:

 • olika enheter för tid, t.ex. sekunder, minuter, timmar, dygn, månader och år.
 • avläsa den digitala och den analoga klockan.
 • räkna ut hur lång tid det är mellan olika klockslag.
 • skriva datum på olika sätt.
 • läsa av enkla tabeller.
 • läsa av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram.

 

Arbetssätt - undervisning

Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter.

Vi kommer använda oss av intro- och exit-ticket där vi varandra att utveckla strategier vid ex. problemlösning.

Vi kommer att arbeta med praktisk matematik.

Vi kommer att arbeta med matematikboken Alfa.

Vi kommer att ha matteläxa som ska lämnas in.

Vi kommer att arbeta enskilt och med en eller flera kamrater.

 

Bedömning

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid mattediskussioner i grupp och vid genomgångar samt om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.

Jag  tittar i ditt räknehäfte och på din läxa för att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

Du kommer att få göra ett test i slutet av arbetsområdet där du får visa att du uppnått kapitlets mål.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: