👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Målande beskrivningar.

Skapad 2018-05-23 19:53 i Österslättsskolan Karlshamn
Arbete med skrivregler, som följs av eget skrivande under rubriken "Ett brev från framtiden".
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Eleven skriver en resedagbok om en fiktiv resa, alternativt en deckare eller annan kuslig berättelse. I uppgiften bedöms förmågan att uttrycka sig korrekt och med ett målande språk.

Innehåll

Syfte

 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • Anpassa språket efter olika syften , mottagare och sammanhang.
 • Följa språkliga normer.

Centralt innehåll

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man . . . tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med stavningsregler och skiljetecken.

Konkretisering

 • Genomgång och övningar i att uttrycka sig gestaltande/målande.
 • Arbete med hur man bygger upp sin text med hjälp av struktur och detaljer.
 • Att efter respons, bearbeta och förbättra sin text

Genomförande

 • Eleverna planerar med hjälp av en tankekarta och skriver därefter sin text i Classroom. 
 • (Eleverna får respons och arbetar därefter med ändringar och förbättrar sin text)
 • Elevernas texter bedöms i en matris.

 

Bedömning

 • Det självständiga skrivandet bedöms i en matris.

Matriser

Sv SvA
SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Textbindning.
Klarar ännu inte enkel textbindning.
Klarar enkel textbindning.
Klarar utvecklad textbindning.
Välutvecklad textbindning.
Språkliga normer och strukturer.
Klarar ännu inte att anpassa skriftspråket till gällande språkliga normer och strukturer.
I huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Välutvecklad anpassning till språkliga normer och strukturer.
Anpassing till texttyp.
Ej fungerande anpassning till texttyp.
I huvudsak fungerande anpassning till texttyp.
Relativt väl fungerande anpassning till texttyp.
Väl fungerande anpassning till texttyp.
Språklig variation.
Klarar ännu inte att skriva en text med språklig variation.
Kan skriva en text med viss språklig variation.
Kan skriva en text med relativt god språklig variation.
Kan skriva en text med god språklig variation.
Gestaltande beskrivningar.
Texten innehåller få, eller inga gestaltande beskrivningar.
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Dramaturgi.
Innehåller ej enkla dramaturgiska grepp.
Dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Bearbetning av text.
Eleven kan ännu inte, utifrån respons, bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett enkelt sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett enkelt sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.