Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reggae: No woman no cry

Skapad 2018-05-23 21:18 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Musik
Vi sjunger och spelar ensemblespel med fokus på Reggae och låten "No woman no cry". Du får öva din förmåga att sjunga, spela och ge omdöme om ditt musicerande. Du får öva både individuellt och att spela tillsammans med andra.

Innehåll

Vi jobbar med ensemblespel och sång. Ni kommer att bli indelade i små band där varje elev spelar antingen trummor, bas, gitarr eller piano. I gruppen tränar vi sedan på att spela låten "No woman no cry"

Moment:

Historian bakom Reggae - när och var uppstod Reggae? Vilka artister finns det? Bakgrund och typiska särdrag för musikstilen. 

Sång - Alla sjunger olika Reggaelåtar och i grupp redovisar ni sång för läraren. Vi arbetar också med en uppgift i texttolkning - vilka teman verkar vara återkommande i Reggaelåtar? 

Instrumentspel - Du tränar på ditt instrument och lär dig låten. Finns det tid får du möjlighet att lära dig den på ett andra instrument.

Ensemblespel - Öva på att spela låten tillsammans med andra. 

Ge omdöme om musicerande - Vi analyserar skriftligt i slutet av varje lektion (exit-ticket) hur du och dina kamrater utvecklas och vad som kan bli bättre musikaliskt i arbetet. 

Bedömning:

 • Kontinuerligt när du spelar och sjunger varje lektion
 • Uppspel när du övat ett antal lektioner på ett instrument
 • Hur du deltar i sång och spel i helklass och i grupp
 • Hur du visar muntligt och skriftligt att du kan analysera hur det musikaliska arbetet går

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  E 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
  Mu  E 9
 • Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: