👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och kraft

Skapad 2018-05-24 06:41 i Stadsskogenskolan Alingsås
Arbetsområde rörelse och kraft.
Grundskola 6 Fysik
Nu ska vi fördjupa oss lite mer inom rörelse och kraft. Vi kommer att utgå från situationer som du möter i din vardag och träna på att förklara vad det är som får något att röra på sig.

Innehåll

Arbetsområde:

Nu ska vi fördjupa oss lite mer inom rörelse och kraft. Vi kommer att utgå från situationer som du möter i din vardag och träna på att förklara vad det är som får något att röra på sig.

Konkreta mål:

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • På ett enkelt sätt förklara varför något rör sig eller står stilla
 • Berätta om olika krafter som påverkar oss i vardagen
 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Förklara temats begrepp och använda dig av fysikaliska samband 
 • Genomföra enkla undersökningar
 • Dokumentera dina undersökningar och jämföra dina resultat med en klasskompis

Undervisning:

För att du ska kunna uppnå målen kommer vi på lektionerna att:

 • Ha genomgångar, titta på filmer samt arbeta med fysikboken
 • Genomföra laborationer kring kraft och rörelser
 • Träna på att dokumentera och jämföra våra resultat

 

Viktiga begrepp: gravitation, kraft, friktion, ebb och flod, centripetalkraft

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6

Matriser

Fy
Rörelse och kraft

E
C
A
Genomföra enkla undersökningar
Du kan genomföra enkla undersökningar och bidrar till att formulera enkla frågeställningar.
Du kan genomföra enkla undersökningar och formulerar enkla frågeställningar som går att arbeta utifrån efter viss bearbetning.
Du kan genomföra enkla undersökningar och formulerar enkla frågeställningar som går att arbeta utifrån.
Jämföra resultat
Du jämför dina resultat med andras och kan ge exempel på likheter och skillnader.
Du jämför dina resultat med andras och för utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Du jämför dina resultat med andras och för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Kunskaper om fysikaliska samband
Du har grundläggande kunskaper om rörelse och kraft.
Du har goda kunskaper om rörelse och kraft.
Du har mycket goda kunskaper om rörelse och kraft.