👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap inriktning inom blommor

Skapad 2018-05-24 08:27 i Myran Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Naturvetenskap är vetenskapen om naturen kring växter ,djur och är sammanfattande benämningen på de vetenskaper som studerar naturen .

Innehåll

BAKGRUN

På gul avdelning diskuterar vi mycket om naturvetenskap och barnen ställer många frågor  angånde naturen och blommor.På grund av  barnen var väldigt intresserade och nyfikenhet av blommor så koncentrerade oss på naturen inriktningen inom blommor. Naturvetenskap är läran om den fysiska världen inte bara den gröna naturen med växter och djur utan allt från de minsta partiklarna till hela universum .

Mål

Syftet är lära ut barnen att de ska kunna utforska och fundera om blommans kretslopp.Vi även ge barnen kunskap om att man kan ta vara på naturen runt om kring oss och att alla blommor är olika men samtidigt ganska lika .Vi vill även att barnen ska kunna namn ge en blomma i Sverige.

METOD - GENOMFÖRANDE

Eftersom att barnens intresse och nyfikenhet om blommor växa, så har vi under vårterminen börjat jobba med naturvetenskap med inriktning mot blommor. Genom olika spontana aktiviteter kommer vi att skapa en blomma ,genom att planera först till aktiviteter som ska vi genomföra  med barnen. Först  kommer vi att plantera blommor och observera ,sen kommer vi att samtala med barnen om hur en blomma växer ,och vad man behöver för att en blomma ska växa. Vi  kommer att diskutera med barnen om blommans kretslopp steg för steg genom att förklara för barnen om hur en blomma går från ett frö till rotter,blomskaft,blad sedan till blomma.Barnen kommer själv att skapa en blomma med hjälp av handavtryck, genom att färglägga ,måla , klippa och limma.

DOKUMENTATION  

Vi använder pedagogiska dokumentationer för att synliggöra barnens utveckling och lärande processer ,som  till exempel  i "bild och film".Vi kommer att observera och lyssna på barnen utifrån deras erfarenhet och intresse.Vi kommer att ha  reflektion och diskussioner med barnen .Vi kommer att dokumentera på väggarna i barnens nivå ,för att barnen ska få möjlighet att se och reflektera över det som de har gjort.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi kommer i slutet av terminen att reflektera över lärande processer tillsammans med barnen ,för att göra de delaktiga i sitt arbete .Vi kommer även att utvärdera den lärande processer i arbetslaget ,för att föra arbetet framåt.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016