👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, Polhems alfabet.

Skapad 2018-05-24 09:35 i Ljungviksskolan Lerum
Ett kortare projekt kring Polhem och hans betydelse för tekniken.
Grundskola 7 – 9 Teknik
I detta arbetsområdet ska ni få lära känna Polhem och hans tekniska alfabete. Kreativiteten ska flöda genom att ni själva får konstruera figurer med rörliga delar. Vid redovisningen kommer ni att få visa de andra era fina idéer.

Innehåll

Syfte

Arbetets innehåll

Under de tre veckorna vi arbetar med Polhem ska vi läras oss om

 • Kort beskrivning av Christopher Polhem
 • Något exempel på en maskin som Polhem konstruerat
 • Polhems betydelse för tekniken
 • Drivkrafter
 • Konsekvenser

 

 • Polhems alfabete film med vilken bokstav det är
 • Skisser på ritpapper på din egen konstruktion
 • En färdig modell med minst olika rörelser
 • En beskrivning av din modell
 • Filmen med alltihop ska läggas ut på din blogg
 • Deadline fredag 25 maj 2018

Arbetssätt och redovisningsform

 

Visa din kunskap - Bedömning

Vi bedömer din skiss och konstruktion utifrån bl a noggrannhet och funktion(snillrika lösningar på rörelser), hur väl de stämmer överens mellan varandra.
Den teoretiska delen bedömer vi genom att läsa på din inlämning där du lagt ut din film samt dina skriftliga text.
Dessutom tillkommer det praktiska arbetet när du genomför en mekanisk teknisk lösning i tekniklego, kartong eller valfritt.  

Reflektion

Besvara dessa frågor när vi avslutat arbetsområdet:

 • Vilka mål har du klarat av bra?
 • Vilka mål behöver du förbättra?
 • Hur ska du göra för att förbättra dem?
 • Gör en självbedömning i matrisen nedan.

Uppgifter

 • Inlämning av ditt arbete kring Polhem

 • Inlämning av ditt arbete kring Polhem

 • Lathund vid inlämning av uppgifterna via Unikum

 • Lathund för inlämning av ditt arbete i Unikum

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik - Polhems alfabete och egen konstruktion

->
->
->
Tekniska lösningar Användning av begrepp
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Konstruktionsarbeten Pröva och ompröva lösningar Utforma modeller
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera skiss, ritning, modell och reflektion
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet väl synliggjord.
Förändring över tid och drivkrafter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.