👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Foto komposition åk 9

Skapad 2018-05-24 09:46 i Torpskolan Lerum
Jag kommer att hålla en fotokurs där jag varje lektion går igenom några moment som sedan eleverna går ut och provar. Arbetet redovisas som en bilddagbok, digitalt eller på papper.
Grundskola 9 Bild
Vi skas arbeta med foto. Du ska få prova på att ta bilder med olika bildvinklar och syften som sedan ska redovisas i en fotobok.

Innehåll

Avsnitt 1

I bildämnet utvecklar vi vår förmåga att skapa bilder och former. Att avläsa, tolka och analysera bilder och former i olika samhällens och kulturers traditioner inom konst- och poppulärkultur. Du ska dessutom vara kunnig i olika tekniker och metoder men också kunskap om hur bilden fungerar som språk och kommunikation. Varje lektion går jag igenom olika moment som ni sedan prövar genom att ta bilder med mobilen eller I-paden. Vi kommer att använda två lektioner, inlämning den 31/5 kl 24.00. Den 7/6 kommer vi arbeta med redigering av foton. 

1.a Komposition

-Randigt, att låta motivet styra kompositionen. Hitta ränder i naturen, i olika miljöer etc. Tänk på att gå nära motivet-

-Olika perspektiv (grod- och fågelperspektiv)

 

 -Förgrund, mellangrund och bakgrund. Att skapa djup i en bild

 Riktning -Rörelse

2.a 

-Ljus och mörker   

-Anpassa formatet efter motivet (när använder du dig av ett liggande resp. stående format) Denna uppgift kan du antingen välja att skriva om till någon av dina befintliga bilder eller ta två nya som exempel på detta. Du skriver här enbart om varför du valde formatet och inte någon annan text. 

 -Stort och litet, jämförelse

Skriva färdigt och sätta samman arbetet .

Fotokursen ska redovisas genom en bilddagbok, där du valt ut den bild du är mest nöjd med i varje övning. (9-11st) Hur du redovisar den för mig är valbart, antingen som en digital presentation eller en i papper. En framsida med namn och titel ska finnas med.

Till en dagboksbilder ska du skriva en löpande text som innehåller dessa frågor. Glöm ej motivera dina svar. Tänk på vad, varför och hur.

1. Hur tänkte du när du valde just det motivet till den övningen? Förklara hur du komponerade bilden.

2. Har du inspirerats av något, andra bilder eller media?

3. Har du med något annat som vi pratat om under lektionerna?

4. Vad är du nöjd med och varför?

5. Vad kan förbättras och hur?

6. Finns det djupverkan i bilden? Förklara hur du ser det.

 

 

 

Du ska även göra en självbedömning i matrisen.

Uppgifter

 • Foto

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bild 7-9

Bedömningen avser förmågan att:
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Göra uttrycksfulla, talande eller spännande bilder.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycks- former så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycks- former så att budskapet framgår.
Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika mateial
Använder den digitala tekniken och provar flera sätt för att få fram olika uttryck i bilderna
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Komposition
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Utveckla bildideér och hitta inspiration i omgivningen.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer genom att bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer genom att bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer genom att bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Visa upp och använda sina bilder
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om det egna bildarbetet och arbetsprocessen
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beskriva och analysera bilder
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.