Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmeing- Smultronet vt-18

Skapad 2018-05-24 10:35 i Junibackens förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Vi introducerar enkel programmering i barngruppen- med bland annat hjälp av Blue.Bots.

Innehåll

SYFTE

Varför gör vi detta?

 

Vi vill introducera enkel programmering i barngruppen bl.a. med hjälp av Blue-Bots.

Vi vill utmana barnen att tänka strategiskt, matematiskt och dessutom ge kännedom om olika begrepp så som kommando, programmera, programmerare, kod, höger och vänster m.m.

Innehåll

SYFTE

Vi vill  introducera enkel programmering i barngruppen bl.a. med hjälp av Blue-Bots.

Vi vill utmana barnen att tänka strategiskt, matematiskt och dessutom ge kännedom om olika begrepp så som kommando, programmera, programmerare, kod, höger och vänster m.m.

Vi ser att barnen är intresserade av teknik (dator och iPad) och de leker lekar där de ger varandra instruktioner och kommandon i hur leken går till (t.ex. Labyrint). Vi vill gärna vidareutveckla deras förmågor som vi ser genom att börja prata om och utföra enklare programmering. Vi börjar med enklare programmering med hjälp av olika material för att sedan börja jobba med Blue-bots. 

Dessa förmågor och lärprocesser kommer vi att utveckla:

 • Kommunikation
 • Att ge instruktioner
 • Att förstå och följa instruktioner
 • Att lyssna
 • Tänka i flera steg
 • Matematik
 • Att föra matematiska resonemang
 • Samarbete
 • Turtagning
 • Planering
 • Lägesbeskrivning
 • Logiskt tänkande
 • Språk

När vi introducerar ämnet för barnen gör vi en tankekarta med barnen, för att få reda på vad de vet om programmering.

 

METOD

De barn som ska börja förskoleklassen till hösten kommer att delta i detta. Vi jobbar i våra grupper och varje grupp får tre tillfällen.

Vi börjar med att fundera vad programmering är, varför man programmerar och på vad som är programmerat.

Innan vi börjar använda Blue-Bots jobbar vi med oss själva där vi turas om att vara programmerare, robotar, musikmaskin eller rörelse/dansmaskin. Programmeraren får ge kommandon som vi andra följer. Vi avancerar och utvecklar kommandon så att barnen ges möjlighet att tänka i flera steg.

Sedan när barnen fått en större förståelse vad programmering innebär övergår vi till att jobba med att programmera våra Blue-Bots.

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi dokumenterar i Unikum med text och bilder

UPPLÄGG

Vi arbetar med detta fram till terminens slut då vi gör en utvärdering tillsammans med barnen.

 

 

UPPLÄGG

Vi jobbar i tre mindre grupper. Varje grupp får under en vecka tre tillfällen.

Vi utvärderar detta vid tredje tillfället.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: