👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristna kyrkor

Skapad 2018-05-24 10:51 i Tullbroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 7 Religionskunskap Svenska som andraspråk Svenska
Centrala tankegångar inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism, ortodoxi. Detta arbetsområde blir ett samarbete med svenskan.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med ämnet är att eleverna skall utveckla sin förmåga att:

Religionskunskap:

 • Analysera kristendomen och dess olika tolkningar och variationer inom religionen
 • Analysera hur religioner påverkar och påverkas av det som händer i samhället

Svenska:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömning - vad och hur

Grupparbete med muntlig redovisning
Läxförhör på de kristna kyrkorna
Sammanfattning av en kyrka

Undervisning och arbetsformer

Film
Genomgångar av de olika inriktningarna 
Grupparbete med fördjupning inom en av kyrkorna

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9