👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO Europas sista vildmark åk 5

Skapad 2018-05-24 11:08 i Björkåsskolan Grundskolor
Från boken "Koll på NO, 5"
Grundskola 5 Biologi
Varför har renen hårig mule? Finns det blommor med päls? Kan granar ha skägg? Vems spöklika skratt hörs i skogen? Detta och mycket mer kommer du att få lära dig när vi arbetar med Europas sista vildmark.

Innehåll

Mål

När du arbetat med detta område ska du kunna:

 • ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan leva där
 • vad som menas med växtzoner
 • förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur
 • berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna

Undervisning

 • Läsa texter
 • Arbeta med begrepp och bilder.
 • Se filmer.
 • Arbeta kring olika frågeställningar individuellt och i grupp.

Bedömning

Efter området ska du skriftligt eller muntligt kunna svara och ge exempel på: 

 • rovdjur som lever i fjällen.
 • vad en glaciär är.
 • några djurarter som lever i fjällen.
 • en näringskedja där du har arter från fjällnaturen med.
 • 3 saker som människan använder fjällen till och förklara hur den användningen kan påverka och förändra naturen i fjällen.
 • varför det finns nationalparker och naturreservat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi - Europas sista vildmark (fjällen)

1
2
3
Söka och använda information
Eleven kan söka och använda informationen för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Biologiska sammanhang och begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Beroende av och påverkan på naturen
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Livets utveckling
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.