👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 18 åk 8 Te Processen RG,CB.FL,NK,MSR

Skapad 2018-05-24 11:31 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP för Järnåkraskolan
Grundskola 8 Teknik
Under vårterminens sista veckor ska vi undersöka processen där vatten renas för att bli dricksvatten och sedan efter användning renas igen för att kunna släppas ut i sjöar/vattendrag. Du får också välja en egen process och undersöka hur den går från råvara till färdig produkt till återvinning/skrot.

Innehåll

Processen

Processen vt 18

Mål för elev

Genom att undersöka produktionsprocesser i vardagen ska du utveckla förståelsen för hur människan använder sig av natur och teknik i samband med produktion. Du ska förstå hur processen driv fram i samspel med andra upptäckter och samhällsförändringar. Du ska lära dig mer om hur arbetet med en produkt är organiserat och vilka konsekvenser produktionsvillkoren får för människan, samhället och naturen.

Innehåll

Tekniska lösningar

 • Ord och begrepp för att benämna tekniska lösningar.

 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.

Teknik, människa,samhälle och miljö

 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg

 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.

 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.

Genomförande

 • Teori om rening av vatten och betydelsen för miljön
 • Studiebesök på Källby Avloppsreningsverk
 • Grupparbete, egna valda processer, från råvara till färdig produkt.
  Er uppgift är att beskriva hur en råvara blir en färdig produkt. Ett exempel är att beskriva processen från trä till papper.
  Ni väljer valfri råvara, beskriver processen till färdig produkt. Vad händer på vägen?
  Tänk på att det är de tekniska processerna som är viktiga. Resonemang om hur processen påverkar samhälle, individ och miljön ska också finnas med.
  Börja samla fakta från många olika källor. Givetvis ska källförteckning ingå.
  Processen redovisar ni muntligt inför gruppen, till exempel med en power-point presentation.

Bedömning

Prov på rening av vatten 24/5 för alla klasser.

Redovisning preliminärt under vecka 22-23 Bedömning enligt matrisen.

Kursplanemål

Eleven ska utveckla sin förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (ur Lgr11)

Matriser

Tk
Jä vt 18 åk 8 Te Processen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att
Hur tydligt du förklarar processer Teknisk beskrivning
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Hur du använder teknikområdets begrepp och uttrycksformer Begrepp
Eleven har viss användning av tekniska begrepp
Eleven har relativt god användning av tekniska begrepp
Eleven har god användning av tekniska begrepp
Hur du värderar konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö Värdera konsekvenser
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Ny aspekt