👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP- Tema "havet"

Skapad 2018-05-24 12:42 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola F – 9
Tema "Havet" önskades av majoriteten av Röda Stugans fritidsbarn under ett fritidsråd därför valde vi att utforska detta område lite närmare. Varför finns det hav? Vilka djur lever i havet? Hur påverkar människan havsmiljön för djuren som lever där?

Innehåll

 

Mål/syfte
(Lgr11)

Förståelse:

 

Förmågor:

 

Fritidslärarens förhållningssätt:

 

Natur och samhälle

 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder

 

Skapande och estetiska uttrycksformer 


• Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

• Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. 
• Tolka och samtala om olika estetiska uttryck. 
• Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Eleverna ska öka sin förståelse om livet i havet och hur människan påverkar miljön.

 Elevens ska förstå möjligheter med digitala verktyg och hur dessa kan hanteras för att skapa film, musik och bilder.

Eleverna ska öka sin förmåga att kritiskt granska olika förhållningssätt till naturen.

Eleverna kommer ges möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga att använda olika material och tekniker   

Eleverna ska öka sin förmåga att samarbeta.

 

Eleverna ska öka sin förmåga att samtala om bilder och filmer och reflektera över budskap.

Den pedagogiska rollen anpassas efter aktivitet.

 

 

UTVÄRDERING 

Utvärdering

 

Utvärderingssätt:

 

Dokumentation:

 

 

Observation

Samtal med eleverna

Film och foton

Dokumentation sker via foton och film som publiceras på bloggen i Unikum. Vi samtalar om bilderna och filmerna i samling, vad har vi gjort, vad tränade vi på/lärde oss?

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

AKTIVITETSPLAN 

Aktiviteter:

Lärandemiljö:

 

Vi inleder temat "havet" med en kort film som vi sedan samtalar om.

Vi utforskar stranden och havet i Råå.

Vi går på studiebesök på Råå Museum.

Vi har gemensamma lekar kopplat till temat.

Vi skapar havsakvarium med hjälp av olika material och tekniker.

Vi skapa filmer med hjälp av digitala verktyg, imovie, greenscreen.

Råå strand.

Småbåtsmuseet.

Vi använder fritidshemmets innemiljö för skapande.

Vi skapar green screen-rum.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -