👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasser - åk 7a Vt 18

Skapad 2018-05-24 13:43 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Vi arbetar med svenska språkets ordklasser.
Grundskola 7 Svenska
Varför ska vi lära oss grammatik? Det har du säkert funderat på många gånger. Grammatik är de regler vi använder för att veta hur vi ska använda orden i språket på rätt sätt. Man kan säga att grammatiken är ett språk om språket. Kan du grammatikspråket kan du göra och förstå massa olika saker. Under detta arbetsområde kommer vi arbeta med verb, adjektiv, substantiv,pronomen, adverb, prepositioner, konjunktioner, räkneord och interjektioner. Vi kommer arbeta med detta i några veckor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Inom det här arbetsområdet kommer vi arbeta med:
- att utveckla våra kunskaper kring ordklasserna, vad de innebär och hur dessa används i det svenska språket.

Bedömning - vad och hur

Arbetsområdet grammatik kommer bedömas genom:
- övningsuppgifter och diskussionsfrågor i klassen
- prov på ordklasserna

Detta kommer bedömas utifrån följande kriterium:
- din förståelse för språkets struktur och dess byggstenar.

När du senare skriver egna texter kommer du att ha nytta av det du lärt dig om ordklasserna genom att du har utvecklat en större medvetenhet om det svenska språkets struktur, hur man bygger meningar och hur man kan variera sitt språk genom att tänka på vilka ordklasser man använder.

Undervisning och arbetsformer

Inom detta arbetsområde kommer vi arbeta på följande sätt:
- gemensamma genomgångar om de olika ordklasserna
- individuella övningsuppgifter om respektive ordklass
- diskussionsuppgifter kring hur vi kan utnyttja våra kunskaper om grammatik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Ordklasser - åk 7 Vt 18

F-nivå
E - nivå
C-nivå
A-nivå
Samtliga ordklasser
Har kunskap om de tre största ordklasserna som är substantiv, adjektiv och verb. Känner även till de andra ordklasserna, men har svårt att plocka ut dem ur en text.
Känner till ordklasserna och kan med viss säkerhet plocka ut dem ur en text.
Känner till ordklasserna och kan med stor säkerhet plocka ut dem ur en text.