👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden - ett projekt tillsamman med Skapande skola

Skapad 2018-05-24 14:11 i Rabbalshede skola Tanum
.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska Bild
I detta arbetsområde kommer du att lära dig mer om vår historia. Vi börjar strax efter istiden när de första människorna började befolka de nya landmassorna. Du kommer senare få lära dig om hur det var att leva på istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Vi kommer även åka Till Vitlycke och delta i lägerskola. Med hjälp av Skapande skola får vi även arbeta med lera.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

”Skolans mål är att varje elev har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet.´"
( Lgr 11, kap 2.2)

Syfte
”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick hur kvinnor och män genom tiderna skapat och förändrat samhällen och kulturer.”


Konkretiserade mål


För dig betyder det att du ska kunna:

- Vara delaktig i undervisningen t ex i diskussioner, undersökningar och övningar.
- Söka information och presentera fakta om forntiden.
- Känna igen spår efter istiden.
- Samtala om hur det var att leva under forntiden och jämföra med idag.  
- Samtala om viktiga händelser i historien.
- Erfara och skapa olika föremål och objekt i lera.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav


BEDÖMNING


Detta kommer att bedömmas:
- Din delaktighet i undervisningen t ex i diskussioner, undersökningar och övningar.

- Din förmåga att samtala om viktiga händelser och hur det var att leva under forntiden.
- Du redovisar genom en utställning om vad ni gjort och lärt er.

Undervisning – Genomförande och tidsplan


Genomförande

- Genomgångar.
-
Diskussioner.
-
Lyssna på och läsa faktatexter.
-
Lyssna på och läsa berättelser.
-
Uppgifter enskilt och i grupp.
-
Filmer om forntiden.
-
Skriva fakta och dokumentera ditt arbete med hjälp av bilder och text i din iPad.
-
Lägerskola på Vitlycke.


Tidsplan

Vecka 16-20 vårterminen 2018

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3