👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris nationella proven åk 3 vt 18 - Sv/Sva

Skapad 2018-05-24 14:11 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Bedömningsmatris utifrån skolverkets bedömningsanvisningar till nationella proven i svenska och svenska som andra språk åk 3 läsår 2018/2019

Innehåll

Bedömningsmatris skriven utifrån skolverkets bedömningsanvisningar för ämnesprov lärår 207/2018 Svenska och svenska som andraspråk.

Matriser

Sv SvA
Bedömning av Delproven

Svenska

Delprovs resultat EN * ej nått kravnivån
Delprovs resultat N * N nått kvarvnivån
Delprov A: Tala
Delprov A prövar elevens förmåga att tala och samtala i grupp
Delprov B: Läsa - Loppmarknaden
Delprov b Prövar elevens förmåga att kunna läsa och förstå berättande text. För att nå kravnivån krävs 13 av 18 poäng
Delprov C: Läsa - Ekkoren
Delprov C prövar elevens förmåga att kunna läsa och förstå faktatext. För att nå kravnivån krävs 13 av 18 poäng
Delprov D: Läsa - Elevens högläsning
Delprov D prövar elevens förmåga att läsa elevnära texter med genom individuell högläsning.
Delprov E: Läsa - Elevens textsamtal
Delprov E prövar elevens förmåga till grundläggande läsförståelse i form av ett kort textsamtal.
Delprov F : Skriva - berättelse
Delprov F prövar elevens förmåga att skriva berättande text Sv: Eleven kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning. Sva: Eleven kan skriva en berättande text med en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
Delprov G: Skriva - berättelse
Delprov G prövar elevens förmåga att skriva berättande text.. Eleven kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord. Eleven kan på minst tre ställen i en text börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken.
Delprov H: Skriva - Faktatext
Delprov H prövar elevens förmåga att skriva faktatext Sv: Eleven kan återge grundläggande delar av informationen i en enkel faktatext så att innehållet klart framgår. Sva: Eleven kan återge grundläggande delar av information i en enkel fakta text så att innehåller blir begripligt Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Det innebär att minst 10 av de 14 stödorden ( eller omskrivningar av stödorden) som finns med på elevbladet ska finnas med i texten och användas korrekt.