👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 2

Skapad 2018-05-24 14:54 i Bjäre skola Båstad
Grundskola 2 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan du utveckla din kreativitet och bildskapande förmåga. Undervisningen ska syfta till att du utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

Innehåll

Konkretisering av målen:

Du ska kunna (använda)

 • några verktyg för teckning, måleri och fotografering.
 • några olika tekniker och metoder för att framställa olika slags bilder.
 • ta en bild med din Ipad och göra en bildanalys.

Undervisningen:

Du ska få

 • lära dig hur man använder några verktyg för teckning, måleri, och fotografering samt träna på dessa då vi har bild.
 • lära dig några olika tekniker för att framställa bilder och träna dessa i olika bilduppgifter.
 • lära dig att göra en bildanalys.

 

Bedömning:

Jag bedömer dina kunskaper i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bild åk 2

Rubrik 1

Du behöver utveckla
innebär att du delvis klarar arbetet på egen hand men behöver visst stöd av vuxen eller kamrat med t ex idéer eller hantverk
Du kan
innebär att du klarar att omsätta teori i praktiken på egen hand med ett enkelt bildspråk
Du kan med säkerhet
innebär att du klarar att omsätta teori i praktiken på egen hand och att dina bilder är uttrycksfulla och tydliga i budskap
Du ska kunna använda/göra
några verktyg för teckning och fotografering.
några olika tekniker för att framställa olika slags bilder.
en bildanalys med hjälp av din Ipad.