👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi

Skapad 2018-05-24 15:26 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Fysik Svenska
Astronomi är vetenskapen om himlakropparna och universum. Astronomin kan spåras ända tillbaka till de tidigaste kända civilisationerna. Många viktiga upptäckter gjordes för tusentals år sedan med observationer, men det var först när teleskopet uppfanns i början av 1600-talet som ämnet utvecklades till en modern vetenskap.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

 

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift

Vi kommer att ha ett litet grupparbete som berör olika fenomen. 

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

 

Du visar att du nått målen genom att delta i våra diskussioner samt är aktiv i grupparbetet. 

Reflektion-utvärdering

Himlakropparnas rörelser. 

Månens olika faser.

Varför vi har årstider. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6