👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk och svenska minoritetsspråk

Skapad 2018-05-24 15:42 i LMH-enheten Uppsala
Vi kommer att arbeta med de nordiska språken och de svenska minoritetsspråken för att eleverna ska få en större förståelse och mer kunskap kring både närliggande språk utomlands, samt minoritetsspråk inom landets gränser.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Undervisningen i svenska ska bidra till att eleverna får kunskap och möjlighet att bekanta sig med de nordiska grannspråken såväl som de nationella minoritetsspråken. De ska få förklaringar kring språkens utveckling i Sverige och Norden,se skillnader och likheter, samt uppmärksamma några kännetecknande ord och begrepp.

Innehåll

Att göra på lektionerna:

Du ska under att antal lektioner få bekanta dig med de närliggande språken och de svenska minoritetsspråken. Detta kommer att ske genom genomgångar, texter och film- och ljudklipp.

Vi avslutar arbetsområdet med att du redovisar din kunskap.

Det kan vara att till exempel att berätta om de närliggande språkens särdrag (alltså vad som utmärker dem), ge exempel på ord och fraser och att göra jämförelser med svenskan. Du bör också kunna något om  de olika minoritetsspråkens särdrag, ställning och historia i Sverige. Varför är de minoritetsspråk? Hur många talar språket? Varför har vi minoritetsspråk? Är det viktigt? 

Syfte:

Att eleverna ska få bekanta sig med de nordiska språken och de svenska minoritetsspråken, att kunna få en förståelse för både skillnader och likheter i språkanvändning, samt få en uppfattning om olika språks ställning i samhället. Att göra jämförelser mellan språken skapar också en större medvetenhet kring elevernas eget språk.

Målet i undervisningen:

-Få kunskaper i de nordiska språken och se likheter och skillnader mellan dem.

-Få kunskaper i de svenska minoritetsspråken och deras ställning i samhället.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Matris Svenska 7-9 - Irstaskolan

Syfte och långsiktiga mål

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
F
E
C
A
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.