👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring År8 VT-18

Skapad 2018-05-24 15:51 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 8 Matematik
I det här avsnittet kommer du att arbeta med matematiska samband, beräkna, beskriva och tolka förändringar.

Innehåll

Syfte

Konkretiserande mål.

Efter detta arbetsområde skall du kunna:

-procent och promille
-förändringsfaktor


Planering

v 20 Procent och promille sid 134-137

        Förändringsfaktor sid 138- 140

v 21.   Förändringsfaktor sid 140-141

         Fre: Arbeta med uppgift om förändringsfaktor.

v 22.

        Tor och Fre: Arbeta med uppgift om förändringsfaktor

v 23.

         Mån, Tor och Fre: Redovisning av uppgift om förändringsfaktor!

 

 

 

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift: Procentuell förändring.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Samband och förändring

Samband och förändring

F
E
C
A
Begrepp
Behöver öva på sin förståelse av procent och förändringsfaktorn
Använder begrepp kring samband och förändring, till exempel procent och förändringsfaktorn
Använder begrepp och visar förståelse för dessa. Använder ord, symboler och/eller illustrationer på ett väl anpassat sätt.
Använder begrepp och visar god förståelse för dessa. Använder ord, symboler och/eller illustrationer på ett väl anpassat sätt i bägge problemen.
Metod
Behöver öva på att använda procent och förändringsfaktor som metod vid problemlösning
Fungerande metod för lösning av problemen. Visar metod för en sänkning och en höjning med hjälp av förändringsfaktorn.
Ändamålsenlig lösning av bägge problemen. Delvis effektiv metod.
Ändamålsenliga och effektiva metoder vid bägge problemen.
Resonemang
Bedöms om möjlighet ges
Kommunikation
Behöver öva på att förklara hur eleven tänker och arbetar muntligt och/eller skriftligt
Beräkningen går att följa, även om den har vissa brister.
Beräkningen går att följa muntligt och skriftligt. Korrekta enheter och begrepp.
Beräkningarna och muntlig förklaring är tydlig, går enkelt att följa. Väl strukturerade beräkningar i bägge uppgifterna.