Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden och Medeltiden

Skapad 2018-05-24 19:48 i Britsarvsskolan Falun
Grundsärskola 7 – 9 Svenska Samhällsorienterande ämnen

Innehåll

Innehåll

Du kommer att få lära dig:

 • Skillnader och likheter mellan livet på Vikingatiden, Medeltiden och idag.
 • ord och begrepp som har med historia, vikingatiden och medeltiden att göra. 
 • att skriva en faktatext.
 • hur man använder appen "Stop motion" för att illustrera ett historiskt fenomen som hör till tidsperioderna.

 

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • läsa och svara på frågor kring livet under vikingatiden.
 • se filmer om tidsepokerna
 • göra en illustration av något ord eller begrepp som har med vikingatiden eller medeltiden att göra.
 • lyssna på genomgångar av tidsepokerna.
 • jämföra de olika tidepokerna i en avslutande reflektion.
 • skriva en faktatext om något fenomen som har med någon av tidsperioderna att göra. 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

 • din läsförmåga
 • din förmåga att reflektera över skillnader och likheter mellan de olika tidsperioderna och idag.
 • din skrivförmåga
 • din förmåga att använda dig av digital teknik för att skapa en presentation. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i litteratur, sånger och filmer.
  SO  7-9
 • Vikingatid, medeltid, stormaktstid och frihetstid. Några historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl den XII och häxprocesserna.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SO
Vikingatiden och Medeltiden

Historia

E
C
A
Historiska händelser
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och bidrar till resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för enkla resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för välutvecklade resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

Svenska

E
C
A
Muntliga presentationer
Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer.
Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
Använda verktyg
I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett ändamålsenligt sätt.
Förståelse för texterna
Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: