👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi "Materiens uppbyggnad och egenskaper" åk 4 vt-18

Skapad 2018-05-24 19:51 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Kemi
Vi ska arbeta med grundläggande begrepp i kemin, kemins historia och hur man genomför och dokumenterar undersökningar.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Du ska...

 • kunna beskriva och förklara centrala begrepp för arbetsområdet. 
 • kunna det kemiska tecknet för kol, väte och syre. 
 • kunna den kemiska formeln för vatten och koldioxid. 
 • kunna hur en atom är uppbyggd med en kärna med protoner och neutroner och med elektroner runt omkring.
 • känna till vad periodiska systemet är, vad atomnummer är och ungefär hur många grundämnen som finns.
 • kunna förklara uttrycket "Ingenting försvinner - allt finns kvar" utifrån atomers kretslopp. 
 • kunna berätta något om vad man trodde förr i tiden om vad allting består av och om hur världen är uppbyggd.
 • kunna beskriva och förklara med text och bild vad som menas med fast form, flytande form och gasform, hur molekylerna rör sig i de olika faserna samt vad fasövergångarna heter och beror på. 

Vi kommer även att träna på att...

 • genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar samt använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
 • dokumentera undersökningar i text och bild. 

Centrala begrepp

 • atom
 • molekyl
 • materia
 • grundämne
 • kemisk förening
 • kemiskt tecken
 • kemisk formel
 • faser
 • fast form
 • flytande form
 • gasform
 • fasövergång
 • stelnar
 • smälter
 • kondenserar
 • avdunstar
 • proton
 • neutron
 • elektron
 • atomkärna

Arbetssätt

Vi ska:

 • samtala/diskutera
 • ha genomgångar
 • se filmer
 • läsa texter
 • arbeta med frågeställningar
 • rita och skriva gemensamt
 • begreppsträning med bl.a. Kahoot
 • genomföra och dokumentera undersökningar. 

Bedömningsform

Du kommer att bedömas utifrån:

1. visade kunskaper/förmågor på lektioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6