👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: Etik

Skapad 2018-05-24 20:40 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
.

Innehåll

Konkretiserade mål

I arbetsområdet med etik ska eleven visa förmåga att:

 • beskriva och förklara kristendomens centrala tankegångar kring hur man ska vara mot sina medmänniskor
 • resonera i moraliska frågeställningar med stöd av etiska begrepp och modeller 

Undervisningen

Vi kommer att behandla kristen etik och tre etiska modeller, pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Vi läser, diskuterar och konkretiserar innehållet tillsammans och avslutar allt med en mindre skrivuppgift.

Bedömning

Se detaljer i matrisen här under. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Etik + kristendom

--------------------->
--------------------->
--------------------->
Beskriv och förklara
Att beskriva och förklara centrala tankegångar och urkunder i kristendom
Du beskriver.
Du förklarar och visar på samband.
Du förklarar och visar på samband och generella mönster.
Etik
Att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.