Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmrecension

Skapad 2018-05-24 21:02 i Ytterbyskolan Kungälv
Faktauppsats
Grundskola 7 – 9 Svenska
Är den nya skräckfilmen på bio något att se? Vad handlar den sista Harry Potter-boken om? Verkar det nya dataspelet ”Kings and dragons” spännande? En recension läser vi när vi vill få reda på vad andra tycker och tänker om till exempel en film, bok eller konsert. En recension är ganska lätt att känna igen. Den består dels av en presentation av verkets innehåll, dels av ett personligt omdöme. I recensionen varvas fakta med åsikter. Om det är en bok som recenseras inleds texten ofta med en sammanfattning av handlingen. Därefter tycker skribenten till om boken på olika sätt till exempel genom att föra fram tankar om karaktärerna, budskapet och språket. Vem som helst kan skriva en recension. Har du tagit del av något som du vill tycka till om? Då kan du publicera din text i en blogg eller varför inte på en av nätets många recensionssajter? I tidningar skrivs recensioner ofta av skribenter som har mycket kunskap inom det aktuella området.

Innehåll

Recension
Huvudrubrik
Välj en rubrik som berättar någonting om det du recenserar samtidigt som den lockar till sig läsare.
Inledning
Börja gärna intresseväckande till exempel med egna tankar, en fråga eller ett citat. Redovisa vad det är du ska recensera. Uppge upphovsmannens namn.
Innehåll
Berätta kortfattat om handlingen och karaktärerna.
Fakta och jämförelser
Ge läsaren intressanta fakta om filmen eller boken och gör jämförelser med andra filmer eller böcker.
Åsikter
Tyck till om till exempel handlingen, karaktärerna, budskapet, språket och skådespelarprestationerna. Du kan avsluta din recension med ett sammanfattande omdöme.
Namn
Eftersom en recension till stor del bygger på skribentens egna åsikter är det av intresse för läsaren att få veta vem som har skrivit texten. En annan recensent kanske tycker något helt annat.
 
 


 

Uppgifter

 • Recension av Kejsaren av Portugallien

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
filmrecension

>
Jag...
>
Jag...
>
Jag...
Skriva
Eleven anpassar sitt skrivande till text-typ (recension)
presentera filmen och dess författare beskriver handling och huvudpersoner skriver vad jag tyckte om boken i huvudsak
presenterar filmen och dess författare beskriver handling i stora drag, huvudpersoner och miljö skriver vad jag tyckte om boken och motiverar mina åsikter gör läsaren nyfiken på boken relativt väl
presenterar filmen och dess författare beskriver det viktigaste i handlingen i stora drag, huvudpersoner och miljö skriver på ett vad jag tyckte om boken och motiverar mina åsikter på ett välformulerat sätt gör läsaren nyfiken och engagerad har en personlig ton och mina röst framkommer i hela recensionen väl
Tolkar och resonerar
Eleven tolkar och för resonemang utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor som är
berättar kortfattat om filmens handling tolkar och resonerar lite om vad konflikten är i filmen enkla och till viss del underbyggda
berättar om filmens handling både som helhet och detaljer tolkar och resonerar om konflikten i filmen och väver även in egna tankar och erfarenheter utvecklade och relativt väl underbyggda
berättar om väl valda delar av handlingen på ett tydligt sätt tolkar och resonerar utförligt om konflikten i filmen och väver även in egna tankar, erfarenheter och omvärldsfrågor välutvecklade och väl underbyggda
Tolkar och resonerar
...om budskap i olika verk som är
gör rimliga tolkningar av filmens budskap tydligt framträdande
gör rimliga tolkningar av filmens budskap drar slutsatser även av sådant som kan läsas mellan raderna tydligt framträdande eller kan läsas mellan raderna
gör rimliga tolkningar av filmens budskap drar slutsatser även av sådant som kan läsas mellan raderna resonerar kring budskapet och väver in egna erfarenheter och omvärldsfrågor tydligt framträdande, kan läsas mellan raderna eller är dolda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: