👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 4B - Kap 4 Tid, vikt och volym

Skapad 2018-05-24 23:27 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundskola 4 – 6 Matematik
Hur mycket är klockan i Sydney när du vaknar? Vilken buss måste du ta för att hinna i tid till biofilmen som du och din kompis ska se? Hur många flaskor läsk måste ni köpa till klassens disco? Dessa och liknande frågor kommer du att få jobba med i detta kapitel.

Innehåll

Arbetsområde:

I detta kapitel kommer vi att arbeta med:

 • Olika tidsuttryck - för att kunna förstå och använda olika tidsenheter.
 • Tidszoner - för att veta vad klockan är i andra länder.
 • Räknar ut tidsskillnader - för att kunna ta reda på när biofilmen slutar eller när du behöver åka för att komma i tid.
 • Olika viktenheter - för att kunna mäta och uppskatta vikten hos både lätta och tunga föremål.
 • Olika volymenheter - för att kunna mäta upp ingredienser när du bakar.

   Viktiga begrepp:

    Dessa begrepp behöver du förstå och kunna använda: 

    tidszon, dygn, kvartal, analog tid, digital tid, volym

   Konkreta mål:

Du ska kunna:

 •     sambanden mellan tidsuttrycken sek - min - h - dygn - vecka - månad - kvartal - år
 •     tolka en karta med världens tidszoner
 •     sambanden mellan viktenheterna kg, hg och gram och volymenheterna l, dl, cl och ml
 •     göra beräkningar med tidsskillnader
 •     lösa enkla problem där det gäller att välja lämpligt räknesätt och till viss del bedöma rimligheten
 •     beskriva en egen lösning och se likheter och skillnader


   Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 •     se sambanden mellan tidsuttrycken sek - min - h - dygn - vecka - månad - kvartal - år
 •     tolka en karta med världens tidszoner
 •     se sambanden mellan viktenheterna kg, hg och gram och volymenheterna l, dl, cl och ml
 •     göra beräkningar med tidsskillnader
 •     lösa enkla problem där det gäller att välja lämpligt räknesätt och till viss del bedöma rimligheten
 •     beskriva en egen lösning och se likheter och skillnader

Undervisning:

Vi kommer att:

 • lösa spanaruppdraget tillsammans
 • ha genomgångar
 • spela spel
 • arbeta enskilt och tillsammans

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
4B kap 4 - Tid, vikt och volym

Använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra.

Du är på rätt väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan sambanden mellan tidsuttrycken sekund - år.
Eleven är på rätt väg men har en liten bit kvar innan kunskapskravet är uppfyllt.
Eleven vet vad de olika tidsuttrycken innebär. Eleven gör enklare växlingar mellan enheterna. Ex. 5 h = 300 min
Eleven gör svårare växlingar. Ex. 18 veckor = 126 dagar 360 s = 6 min
Eleven tolkar en karta med världens tidszoner.
Eleven är på rätt väg men har en liten bit kvar innan kunskapskravet är uppfyllt.
Eleven svarar på frågor om hur mycket klockan är i olika delar av världen. Ex. Hur mycket är klockan i Sydney när klockan är 08.00 i Sverige?
Eleven använder tidsskillnader i vardagliga situationer. Ex. När du flyger från Stockholm till Helsingfors har något märkligt hänt. Kan du förklara hur det blev så?
Eleven bedömer konsekvenserna av resande över tidszonerna. Ex. Är du pigg eller trött när du landat i Los Angeles om du flugit från London 17.00 engelsk tid?
Eleven kan sambanden mellan viktenheterna kg, hg och g och volymenheterna l, dl, cl och ml.
Eleven är på rätt väg men har en liten bit kvar innan kunskapskravet är uppfyllt.
Eleven kan sambanden mellan enheterna. Ex. 1 kg = 1000 g 1 dl = 10 cl
Eleven använder sambanden mellan enheterna. Ex. Hur mycket tyngre var det amerikanska tvillingparet? Sid 110, uppgift 70.
Eleven bedömer vilken mängd som behövs. Ex. Hur mycket saft finns det ungefär per person? Sidan 113, uppgift 81.

Välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutin uppgifter.

Du är på rätt väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör beräkningar med tidsskillnader.
Eleven är på rätt väg men har en liten bit kvar innan kunskapskravet är uppfyllt.
Eleven gör enkla beräkningar även med timövergång. Ex. Klockan är 19.50. Hur mycket är klockan om 3 h och 40 min?
Eleven gör något svårare beräkningar. Ex. När slutar bion om den varar 1 h 55 min och börjar kl. 19.30?
Eleven beräknar tidsskillnader under ett händelseförlopp. Ex. Sidan 112, uppgift 75-49.

Lösa och formulera problem.

Du är på rätt väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning, beskriver sitt tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Eleven är på rätt väg men har en liten bit kvar innan kunskapskravet är uppfyllt.
Eleven löser enkla problem där det gäller att välja lämpligt räknesätt och kan till viss del bedöma rimligheten. Ex. 5 hg godis kostar 40 kr. Vad kostar 1,5 kilo?
Eleven löser uppgiften och kan variera lösningsstrategi och kan bedöma rimligheten i lösningen. Ex. Till klassfestens 20 deltagare behövs 3 dl läsk/person. Hur många flaskor om 75 cl går det åt?
Eleven löser uppgiften, kan värdera olika lösningsstrategier och kan motivera rimligheten är lösningen. Ex. Sidan 113, uppgift 83.

Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och val av metoder samt följa och föra logiska resonemang.

Du är på rätt väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven för och kan följa resonemang kring tillvägagångssätt och val av metoder genom att ställa och besvara frågor.
Eleven är på rätt väg men har en liten bit kvar innan kunskapskravet är uppfyllt.
Eleven försöker beskriva en egen lösning och se likheter och skillnader. Ex. Hur vet du att du får rätt svar? Sidan 107, uppgift 55.
Eleven resonerar kring olika lösningar. Ex. Gör en egen uppgift som handlar om l, dl eller cl. Använd gärna flera enheter. Skriv svar också.
Eleven jämför olika lösningar och drar egna slutsatser. Ex. Sidan 113, uppgift 83.