Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Respekt - Nissen

Skapad 2018-05-25 09:20 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Vi lär oss lyssna på varandra för att respektera andra och varandras olikheter.

Innehåll

Avdelningens mål:

Att barnen lär sig respektera och lyssna på varandra. Att alla barn känner att de blir lyssnade på och att man får vara olika. Att vi tillsammans tar hand om den gemensamma miljön och att vi värnar om djur och natur.

Aktivitet:

Vi ser den fria leken som lärandesituation där vi är med och vägleder vid behov.

Skog och närmiljö/återvinning.

Drama.

När? Var? Hur? Varför?

Under den fria leken som sker varje dag, både inne och ute.

Vi går promenader i skogen och pratar om djur och natur. Vi pratar om att myrstacken är myrornas hem och att man ska respektera detta, man går förbi utan att trampa på den. I skogen får man inte heller knäcka grenar utan man plockar pinnar som ligger på marken. 

Vi går promenad i vår närmiljö till t ex lekplatser och prata om att man inte får skräpa ner.

Vi källsorterar och går till återvinningsstationer.

Dramalek sker en dag  i veckan, där barnen får vara med och delta i lärarledda aktiviteter och lekar. I lekarna är det samarbetsövningar där barnen samspelar med varandra och får lyssna in sina kompisar.

Vi lär oss lyssna på varandra för att respektera andra och varandras olikheter.

 

Resultat - hur blev det?

 Vi behöver arbeta vidare med detta, då barnen behöver lära sig mer om att respektera varandra och vår närmiljö.

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: